Zdajesz maturę z matmy bo MUSISZ? → Ekspresowy Kurs Maturalny z Matematyki. Zapisz się DZISIAJ

Matura z chemii 2015

Tagi: testy, rozwiązania, arkusze maturalne, studia

Chemia jest nauką badającą naturę i właściwości substancji, a zwłaszcza przemiany zachodzące pomiędzy nimi. Jest to centralna nauka przyrodnicza, która składa się z wielu działów np.: ogólna, nieorganiczna, organiczna czy też fizyczna. Na poziomie szkoły średniej uczymy się jedynie kilku zagadnień z niektórych działów. Chemia staje się naprawdę fascynująca, gdy w grę wchodzą kolorowe odczynniki i ciekawe eksperymenty z ich wykorzystaniem.

Matura z chemii - co obowiązuje?

Arkusze maturalne zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym zawierają zadania, do rozwiązania, których obowiązuje znajomość praw, pojęć i zjawisk chemicznych związanych z budową atomu, wiązaniami chemicznymi, molem substancji chemicznej, pierwiastkami i związkami chemicznymi, typami reakcji chemicznych, roztworami wodnymi i ich stężeniem, dysocjacją jonową i reakcjami zobojętniania i strącania osadów, reakcjami utleniania i redukcji, węglowodorami i ich pochodnymi.

Wymagana jest również wiedza o właściwościach najważniejszych pierwiastków i związków chemicznych oraz ich zastosowaniu. Do poziomu rozszerzonego z chemii dochodzą elementy mechaniki kwantowej, promieniotwórczość sztuczna, układy koloidalne, elektrolity, dysocjacja jonowa oraz reakcje zachodzące w roztworach wodnych, ogniwa galwaniczne i elektroliza, szereg homologiczny oraz izomeria związków organicznych. Znajomość właściwości pierwiastków chemicznych również rozszerza się o kilka kolejnych.

Studia po maturze z chemii

Chemia jest przedmiotem branym pod uwagę przy rekrutacji zarówno na studia przyrodnicze jak i inżynierskie. Kolejne działy tej nauki można zgłębiać studiując medycynę, farmację, technologię żywności czy też metalurgię lub energetykę.

Statystyki dotyczące matury z chemii

  • Ponad trzy razy więcej maturzystów zdawało w 2011 roku chemię na poziomie rozszerzonym niż na poziomie podstawowym.
  • Arkusze maturalne z poziomu podstawowego były rozwiązywane średnio z wynikiem 41,7%, a rozszerzonego 51,6%.
  • Poziom podstawowy najlepiej wypadł w OKE Poznań, a rozszerzony w OKE Kraków.

Dla maturzystyKursy maturalne z chemii

Arkusze maturalne z chemii

Zobacz wszystkie(69) arkusze maturalne z chemii

Zobacz wszystkie(69) arkusze maturalne z chemii

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz: