Kierunki zamawiane

Zdajesz maturę z matematyki bo MUSISZ?  ==> Zobacz Ekspresowy Kurs Maturalny <==  i przygotuj sie do matury nawet w 7 dni!


Kierunki zamawiane na uczelniach

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

I st. II st. Wydział
Fizyka techniczna TAK TAK Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
budownictwo TAK TAK Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
fizyka medyczna TAK TAK Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
inżynieria środowiska TAK TAK Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
inżynieria środowiska TAK TAK Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
ochrona środowiska TAK TAK Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

Akademia Morska w Szczecinie

I st. II st. Wydział
informatyka TAK Wydział Nawigacyjny
mechanika i budowa maszyn TAK TAK Wydział Mechaniczny
mechatronika TAK Wydział Mechaniczny

Akademia Pomorska w Słupsku

I st. II st. Wydział
fizyka TAK Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
matematyka TAK TAK Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
ochrona środowiska TAK Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

Gdański Uniwersytet Medyczny

I st. II st. Wydział
biotechnologia TAK TAK Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie

I st. II st. Wydział
energetyka TAK Instytut Politechniczny

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

I st. II st. Wydział
chemia TAK Instytut Matematyczno-Przyrodniczy

Politechnika Białostocka

I st. II st. Wydział
budownictwo TAK TAK Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
inżynieria biomedyczna TAK Wydział Mechaniczny
inżynieria środowiska TAK TAK Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
matematyka TAK TAK Wydział Informatyki
ochrona środowiska TAK TAK Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Politechnika Częstochowska

I st. II st. Wydział
Fizyka techniczna TAK TAK Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej
energetyka TAK Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki
informatyka TAK TAK Wydział Elektryczny
informatyka TAK TAK Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki
inżynieria materiałowa TAK TAK Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej
matematyka TAK TAK Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki
mechanika i budowa maszyn TAK TAK Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki
mechatronika TAK TAK Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki

Politechnika Koszalińska

I st. II st. Wydział
Wzornictwo TAK TAK Instytut Wzornictwa
budownictwo TAK TAK Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji
informatyka TAK TAK Wydział Elektroniki i Informatyki
inżynieria materiałowa TAK TAK Instytut Technologii i Edukacji
inżynieria środowiska TAK TAK Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji
mechanika i budowa maszyn TAK TAK Wydział Mechaniczny
mechatronika TAK TAK Instytut Technologii i Edukacji
ochrona środowiska TAK Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

I st. II st. Wydział
Fizyka techniczna TAK TAK Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki
Inżynieria chemiczna i procesowa TAK TAK Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
automatyka i robotyka TAK TAK Wydział Mechaniczny
biotechnologia TAK Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
energetyka - kierunek międzywydziałowy TAK TAK Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej
energetyka - kierunek międzywydziałowy TAK TAK Wydział Mechaniczny
informatyka TAK Wydział Mechaniczny
inżynieria materiałowa TAK TAK Wydział Mechaniczny
inżynieria środowiska TAK TAK Wydział Inżynierii Środowiska
matematyka TAK TAK Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki

Politechnika Łódzka

I st. II st. Wydział
Wzornictwo TAK TAK Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów
informatyka TAK TAK Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej
matematyka TAK TAK Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej

Politechnika Opolska

I st. II st. Wydział
automatyka i robotyka TAK TAK Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
informatyka TAK TAK Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki

Politechnika Poznańska

I st. II st. Wydział
Fizyka techniczna TAK TAK Wydział Fizyki Technicznej
energetyka TAK TAK Wydział Elektryczny
matematyka TAK TAK Wydział Elektryczny
technologia chemiczna TAK TAK Wydział Technologii Chemicznej

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

I st. II st. Wydział
Fizyka techniczna TAK TAK Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej
automatyka i robotyka TAK Wydział Elektrotechniki i Informatyki
budownictwo TAK TAK Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
energetyka TAK Wydział Elektrotechniki i Informatyki
informatyka TAK TAK Wydział Elektrotechniki i Informatyki
inżynieria materiałowa TAK Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa
inżynieria środowiska TAK TAK Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
matematyka TAK TAK Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej
mechanika i budowa maszyn TAK TAK Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa
mechatronika TAK Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa
ochrona środowiska TAK Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Politechnika Śląska

I st. II st. Wydział
Informatyka stosowana z komputerową nauką o materiałach TAK TAK Wydział Mechaniczny Technologiczny
Nanotechnologia i technologie procesów materiałowych TAK TAK Wydział Mechaniczny Technologiczny
energetyka TAK TAK Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
informatyka TAK Wydział Matematyki Stosowanej
inżynieria materiałowa TAK TAK Wydział Mechaniczny Technologiczny
inżynieria materiałowa TAK TAK Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii
inżynieria środowiska TAK TAK Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
matematyka TAK TAK Wydział Matematyki Stosowanej
mechanika i budowa maszyn TAK TAK Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

Politechnika Świetokrzyska w Kielcach

I st. II st. Wydział
automatyka i robotyka TAK TAK Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn
energetyka TAK Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
informatyka TAK TAK Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
inżynieria środowiska TAK TAK Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
mechanika i budowa maszyn TAK TAK Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn

Politechnika Wrocławska

I st. II st. Wydział
Inżynieria systemów TAK TAK Wydział Informatyki i Zarządzania
automatyka i robotyka TAK TAK Wydział Elektryczny
automatyka i robotyka TAK TAK Wydział Elektroniki
energetyka TAK TAK Wydział Mechaniczno-Energetyczny
informatyka TAK TAK Wydział Informatyki i Zarządzania
informatyka TAK TAK Wydział Elektroniki

Uniwersytet ekonomiczny we Wrocławiu

I st. II st. Wydział
analityka gospodarcza TAK TAK Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

I st. II st. Wydział
analityka gospodarcza TAK TAK Wydział Zarządzania
informatyka TAK Wydział Informatyki i Komunikacji

Uniwersytet Gdański

I st. II st. Wydział
biotechnologia TAK TAK Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed
chemia TAK TAK Wydział Chemii
fizyka TAK TAK Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
informatyka TAK TAK Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
matematyka TAK TAK Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
ochrona środowiska TAK TAK Wydział Chemii

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

I st. II st. Wydział
chemia TAK TAK Wydział Chemii
informatyka TAK TAK Wydział Matematyki i Informatyki
matematyka TAK TAK Wydział Matematyki i Informatyki

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

I st. II st. Wydział
Zaawansowane materiały i nanotechnologia TAK TAK Studia Międzykierunkowe
Studia matematyczno-przyrodnicze TAK TAK Studia Międzykierunkowe
matematyka TAK TAK Wydział Matematyki i Informatyki

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

I st. II st. Wydział
Fizyka techniczna TAK Wydział Matematyczno - Przyrodniczy
Wzornictwo TAK Wydział Pedagogiczny i Artystyczny
biotechnologia TAK Wydział Matematyczno - Przyrodniczy
chemia TAK TAK Wydział Matematyczno - Przyrodniczy
fizyka TAK TAK Wydział Matematyczno - Przyrodniczy
informatyka TAK Wydział Matematyczno - Przyrodniczy
matematyka TAK TAK Wydział Matematyczno - Przyrodniczy
ochrona środowiska TAK TAK Wydział Matematyczno - Przyrodniczy

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

I st. II st. Wydział
inżynieria materiałowa TAK Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki

Uniwersytet Łódzki

I st. II st. Wydział
analityka gospodarcza TAK TAK Wydział Ekonomiczno - Socjologiczny
informatyka TAK TAK Wydział Ekonomiczno - Socjologiczny
informatyka TAK TAK Wydział Matematyki i Informatyki
matematyka TAK TAK Wydział Matematyki i Informatyki

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

I st. II st. Wydział
Fizyka techniczna TAK Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
ochrona środowiska TAK TAK Wydział Chemii

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

I st. II st. Wydział
biotechnologia TAK TAK Wydział Nauk Biomedycznych

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

I st. II st. Wydział
Fizyka techniczna TAK TAK Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Informatyka stosowana TAK TAK Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
biotechnologia TAK TAK Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
fizyka TAK TAK Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
informatyka TAK TAK Wydział Matematyki i Informatyki
matematyka TAK TAK Wydział Matematyki i Informatyki
ochrona środowiska TAK TAK Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

I st. II st. Wydział
fizyka TAK TAK Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny
informatyka TAK Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

I st. II st. Wydział
biotechnologia TAK TAK Studia Międzywydziałowe
inżynieria i gospodarka wodna TAK TAK Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
inżynieria środowiska TAK TAK Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
ochrona środowiska TAK TAK Wydział Rolniczo - Ekonomiczny
odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami TAK

Uniwersytet Rzeszowski

I st. II st. Wydział
informatyka TAK TAK Wydział Matematyczno - Przyrodniczy
matematyka TAK TAK Wydział Matematyczno - Przyrodniczy

Uniwersytet Śląski w Katowicach

I st. II st. Wydział
informatyka TAK TAK Wydział Informatyki i Nauk o Materiałach
ochrona środowiska TAK TAK Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

I st. II st. Wydział
energetyka TAK Wydział Mechaniczny
informatyka TAK Wydział Informatyki i Matematyki
matematyka TAK TAK Wydział Informatyki i Matematyki
mechanika i budowa maszyn TAK TAK Wydział Mechaniczny
technologia chemiczna TAK TAK Wydział Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

I st. II st. Wydział
inżynieria materiałowa TAK Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

I st. II st. Wydział
Inżynieria chemiczna i procesowa TAK Wydział Nauki o Żywności
budownictwo TAK TAK Wydział Nauk Technicznych
informatyka TAK TAK Wydział Matematyki i Informatyki
ochrona środowiska TAK TAK Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

Uniwersytet Warszawski

I st. II st. Wydział
Energetyka i chemia jądrowa TAK TAK Wydział Chemii
Zarządzanie środowiskiem TAK Wydział Biologii
fizyka TAK TAK Wydział Fizyki

Uniwersytet Wrocławski

I st. II st. Wydział
Fizyka techniczna TAK TAK Wydział Fizyki i Astronomii
biotechnologia TAK TAK Wydział Biotechnologii
fizyka TAK TAK Wydział Fizyki i Astronomii
informatyka TAK TAK Wydział Matematyki i Informatyki
matematyka TAK TAK Wydział Matematyki i Informatyki

Uniwersytet w Białymstoku

I st. II st. Wydział
chemia TAK TAK Wydział Biologiczno-Chemiczny
fizyka TAK TAK Wydział Fizyki
ochrona środowiska TAK TAK Wydział Biologiczno-Chemiczny

Uniwersytet Zielonogórski

I st. II st. Wydział
matematyka TAK TAK Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej

I st. II st. Wydział
informatyka TAK TAK Wydział Informatyki

WSEI - Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

I st. II st. Wydział
informatyka TAK Wydział Transportu i Informatyki
mechanika i budowa maszyn TAK Wydział Transportu i Informatyki

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

I st. II st. Wydział
informatyka TAK TAK Wydział Informatyki Stosowanej

Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów we Wrocławiu

I st. II st. Wydział
turystyka i rekreacja TAK

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

I st. II st. Wydział
Inżynieria chemiczna i procesowa TAK TAK Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
automatyka i robotyka TAK TAK Wydział Elektryczny
teleinformatyka TAK Wydział Elektryczny
ochrona środowiska TAK TAK Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
technologia chemiczna TAK TAK Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej