Kierunki zamawiane Kraków

Zdajesz maturę z matematyki bo MUSISZ?  ==> Zobacz Ekspresowy Kurs Maturalny <==  i przygotuj sie do matury nawet w 7 dni!


Kierunki zamawiane na uczelniach

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

I st. II st. Wydział
Fizyka techniczna TAK TAK Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
budownictwo TAK TAK Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
fizyka medyczna TAK TAK Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
inżynieria środowiska TAK TAK Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
inżynieria środowiska TAK TAK Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
ochrona środowiska TAK TAK Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

I st. II st. Wydział
Fizyka techniczna TAK TAK Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki
Inżynieria chemiczna i procesowa TAK TAK Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
automatyka i robotyka TAK TAK Wydział Mechaniczny
biotechnologia TAK Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
energetyka - kierunek międzywydziałowy TAK TAK Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej
energetyka - kierunek międzywydziałowy TAK TAK Wydział Mechaniczny
informatyka TAK Wydział Mechaniczny
inżynieria materiałowa TAK TAK Wydział Mechaniczny
inżynieria środowiska TAK TAK Wydział Inżynierii Środowiska
matematyka TAK TAK Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

I st. II st. Wydział
Zaawansowane materiały i nanotechnologia TAK TAK Studia Międzykierunkowe
Studia matematyczno-przyrodnicze TAK TAK Studia Międzykierunkowe
matematyka TAK TAK Wydział Matematyki i Informatyki

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

I st. II st. Wydział
fizyka TAK TAK Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny
informatyka TAK Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

I st. II st. Wydział
biotechnologia TAK TAK Studia Międzywydziałowe
inżynieria i gospodarka wodna TAK TAK Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
inżynieria środowiska TAK TAK Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
ochrona środowiska TAK TAK Wydział Rolniczo - Ekonomiczny
odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami TAK