Kierunki zamawiane Poznań


Kierunki zamawiane na uczelniach

Politechnika Poznańska

I st. II st. Wydział
Fizyka techniczna TAK TAK Wydział Fizyki Technicznej
energetyka TAK TAK Wydział Elektryczny
matematyka TAK TAK Wydział Elektryczny
technologia chemiczna TAK TAK Wydział Technologii Chemicznej

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

I st. II st. Wydział
chemia TAK TAK Wydział Chemii
informatyka TAK TAK Wydział Matematyki i Informatyki
matematyka TAK TAK Wydział Matematyki i Informatyki