Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Zdajesz maturę z matematyki bo MUSISZ?  ==> Zobacz Ekspresowy Kurs Maturalny <==  i przygotuj sie do matury nawet w 7 dni!

Kierunki studiów

Oferta dydaktyczna uczelni

Międzywydziałowa Szkoła Inżynierii Biomedycznej

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
inżynieria biomedyczna TAK TAK

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Informatyka TAK TAK
Informatyka stosowana TAK TAK
automatyka i robotyka TAK TAK
elektronika i telekomunikacja TAK TAK
elektrotechnika TAK TAK

Wydział Energetyki i Paliw

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
energetyka TAK TAK
technologia chemiczna TAK TAK

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Fizyka techniczna TAK TAK
informatyka stosowana TAK TAK
fizyka medyczna TAK TAK

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
geodezja i kartografia TAK TAK
inżynieria środowiska TAK TAK

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
informatyka stosowana TAK TAK
Turystyka i Rekreacja TAK TAK
geofizyka TAK TAK
górnictwo i geologia TAK TAK
inżynieria środowiska TAK TAK
ochrona środowiska TAK TAK

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
budownictwo TAK TAK
górnictwo i geologia TAK TAK
inżynieria środowiska TAK TAK
zarządzanie i inżynieria produkcji TAK TAK

Wydział Humanistyczny

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
kulturoznawstwo TAK TAK
socjologia TAK TAK

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
ceramika - makrokierunek TAK TAK
chemia budowlana TAK
inżynieria materiałowa TAK TAK
technologia chemiczna TAK TAK

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Inżynieria akustyczna - studia międzywydziałowe TAK
automatyka i robotyka TAK TAK
Inżynieria Mechaniczna i Materiałowa - studia międzykierunkowe TAK
mechanika i budowa maszyn TAK TAK
mechatronika TAK TAK

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Edukacja techniczno-informatyczna TAK
informatyka stosowana TAK TAK
inżynieria materiałowa TAK TAK
inżynieria obliczeniowa TAK
metalurgia TAK TAK

Wydział Matematyki Stosowanej

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
matematyka TAK TAK

Wydział Metali Nieżelaznych

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
inżynieria materiałowa TAK TAK
metalurgia TAK TAK
zarządzanie i inżynieria produkcji TAK TAK

Wydział Odlewnictwa

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
metalurgia TAK TAK
wirtotechnologia - makrokierunek TAK TAK

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Inżynieria naftowa i gazownicza TAK TAK
górnictwo i geologia TAK TAK

Wydział Zarządzania

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
informatyka i ekonometria TAK
Zarządzanie TAK TAK
zarządzanie i inżynieria produkcji TAK TAK

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Limanowej

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
górnictwo i geologia TAK
inżynieria środowiska TAK

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Nowym Sączu

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
geodezja i kartografia TAK
inżynieria środowiska TAK