Zdajesz maturę z matmy bo MUSISZ? → Ekspresowy Kurs Maturalny z Matematyki. Zapisz się DZISIAJ

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Kierunki studiów

Oferta Promocji dla uczelni

Oferta dydaktyczna uczelni

Międzywydziałowa Szkoła Inżynierii Biomedycznej

Kierunek studiów I st. II st. specjalności
inżynieria biomedyczna Ok16 Ok16

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki

Kierunek studiów I st. II st. specjalności
Informatyka stosowana Ok16 Ok16
automatyka i robotyka Ok16 Ok16
elektronika i telekomunikacja Ok16 Ok16
elektrotechnika Ok16 Ok16
informatyka Ok16 Ok16

Wydział Energetyki i Paliw

Kierunek studiów I st. II st. specjalności
energetyka Ok16 Ok16
technologia chemiczna Ok16 Ok16

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

Kierunek studiów I st. II st. specjalności
Fizyka techniczna Ok16 Ok16
fizyka medyczna Ok16 Ok16
informatyka stosowana Ok16 Ok16

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska

Kierunek studiów I st. II st. specjalności
geodezja i kartografia Ok16 Ok16
inżynieria środowiska Ok16 Ok16

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

Kierunek studiów I st. II st. specjalności
geofizyka Ok16 Ok16
górnictwo i geologia Ok16 Ok16
informatyka stosowana Ok16 Ok16
inżynieria środowiska Ok16 Ok16
ochrona środowiska Ok16 Ok16
turystyka i rekreacja Ok16 Ok16

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii

Kierunek studiów I st. II st. specjalności
budownictwo Ok16 Ok16
górnictwo i geologia Ok16 Ok16
inżynieria środowiska Ok16 Ok16
zarządzanie i inżynieria produkcji Ok16 Ok16

Wydział Humanistyczny

Kierunek studiów I st. II st. specjalności
kulturoznawstwo Ok16 Ok16
socjologia Ok16 Ok16

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

Kierunek studiów I st. II st. specjalności
ceramika - makrokierunek Ok16 Ok16
chemia budowlana Ok16
inżynieria materiałowa Ok16 Ok16
technologia chemiczna Ok16 Ok16

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

Kierunek studiów I st. II st. specjalności
Inżynieria akustyczna - studia międzywydziałowe Ok16
automatyka i robotyka Ok16 Ok16
Inżynieria Mechaniczna i Materiałowa - studia międzykierunkowe Ok16
mechanika i budowa maszyn Ok16 Ok16
mechatronika Ok16 Ok16

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

Kierunek studiów I st. II st. specjalności
Edukacja techniczno-informatyczna Ok16
informatyka stosowana Ok16 Ok16
inżynieria materiałowa Ok16 Ok16
inżynieria obliczeniowa Ok16
metalurgia Ok16 Ok16

Wydział Matematyki Stosowanej

Kierunek studiów I st. II st. specjalności
matematyka Ok16 Ok16

Wydział Metali Nieżelaznych

Kierunek studiów I st. II st. specjalności
inżynieria materiałowa Ok16 Ok16
metalurgia Ok16 Ok16
zarządzanie i inżynieria produkcji Ok16 Ok16

Wydział Odlewnictwa

Kierunek studiów I st. II st. specjalności
metalurgia Ok16 Ok16
wirtotechnologia - makrokierunek Ok16 Ok16

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu

Kierunek studiów I st. II st. specjalności
Inżynieria naftowa i gazownicza Ok16 Ok16
górnictwo i geologia Ok16 Ok16

Wydział Zarządzania

Kierunek studiów I st. II st. specjalności
informatyka i ekonometria Ok16
zarządzanie Ok16 Ok16
zarządzanie i inżynieria produkcji Ok16 Ok16

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Limanowej

Kierunek studiów I st. II st. specjalności
górnictwo i geologia Ok16
inżynieria środowiska Ok16

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Nowym Sączu

Kierunek studiów I st. II st. specjalności
geodezja i kartografia Ok16
inżynieria środowiska Ok16