Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdynii

Zdajesz maturę z matematyki bo MUSISZ?  ==> Zobacz Ekspresowy Kurs Maturalny <==  i przygotuj sie do matury nawet w 7 dni!

Kierunki studiów

Oferta dydaktyczna uczelni

Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Systemy informacyjne w bezpieczeństwie TAK
bezpieczeństwo narodowe TAK TAK
 • Bezpieczeństwo morskie państwa
 • Edukacja dla bezpieczeństwa
 • Bezpieczeństwo publiczne
bezpieczeństwo wewnętrzne TAK
 • Zarządzanie kryzysowe
 • Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego
bezpieczeństwo morskie państwa TAK
 • Siły morskie współczesnego państwa
 • Bezpieczeństwo morskiej infrastruktury krytycznej
 • Bezpieczenstwo w gospodarce morskiej
 • Bezpieczeństwo w transporcie, spedycji i logistyce

Wydział Mechaniczno Elektryczny

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
automatyka i robotyka TAK
 • Elektroautomatyka okrętowa
 • Informatyka stosowana
mechanika i budowa maszyn TAK TAK
 • eksploatacja siłowni okrętowych (studia wojskowe i cywilne)
 • inżynierskie zastosowania komputerów.
mechatronika TAK
 • eksploatacja systemów mechatronicznych;
 • techniki komputerowe w mechatronice.

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Stosunki Międzynarodowe TAK TAK
 • Samorząd w państwach Unii Europejskiej
 • Bezpieczeństwo państwa w XXI wieku
 • Służby specjalne i policyjne
 • Bezpieczeństwo we współczesnym świecie
 • Analiza stosunków międzynarodowych
Wojsko w systemie służb publicznych TAK
pedagogika TAK
 • Wychowanie obronne i resocjalizacja
 • Wychowanie dla bezpieczeństwa
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Informatyka TAK
 • Informatyczne systemy decyzyjne
 • Technologie internetowe
 • Informatyzacja organizacji
nawigacja TAK TAK
 • Eksploatacja okrętowych systemów pokładowych
 • Hydrografia i systemy informacji przestrzennej
 • Nawigacja i zarządzanie bezpieczeństwem morskim