Akademia Pomorska w Słupsku

Zdajesz maturę z matematyki bo MUSISZ?  ==> Zobacz Ekspresowy Kurs Maturalny <==  i przygotuj sie do matury nawet w 7 dni!

Kierunki studiów

Oferta dydaktyczna uczelni

Wydział Edukacyjno-Filozoficzny

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej TAK TAK
filozofia TAK
pedagogika TAK TAK
praca socjalna TAK
socjologia TAK

Wydział Filologiczno-Historyczny

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
bezpieczeństwo narodowe TAK
filologia TAK TAK
filologia polska TAK TAK
historia TAK TAK
kulturoznawstwo TAK
politologia TAK

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Edukacja techniczno-informatyczna TAK
Fizyka techniczna TAK
Turystyka i Rekreacja TAK
biologia TAK TAK
fizyka TAK
geografia TAK TAK
matematyka TAK TAK
ochrona środowiska TAK
pielęgniarstwo TAK
ratownictwo medyczne TAK
zdrowie publiczne TAK