Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie

Zdajesz maturę z matematyki bo MUSISZ?  ==> Zobacz Ekspresowy Kurs Maturalny <==  i przygotuj sie do matury nawet w 7 dni!

Kierunki studiów

Oferta dydaktyczna uczelni

Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
finanse i rachunkowość TAK
logistyka TAK
ochrona dóbr kultury TAK
ogrodnictwo TAK
Technologia żywności i żywienie człowieka TAK

Instytut Turystyki i Rekreacji

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
turystyka i rekreacja TAK

Instytut Prawa i Administracji

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
administracja TAK

Instytut Politechniczny

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
energetyka TAK