Politechnika Białostocka

Zdajesz maturę z matematyki bo MUSISZ?  ==> Zobacz Ekspresowy Kurs Maturalny <==  i przygotuj sie do matury nawet w 7 dni!

Kierunki studiów

Oferta dydaktyczna uczelni

Zamiejscowy Wydział Zarządzania Środowiskiem w Hajnówce

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
leśnictwo TAK

Wydział Architektury

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Grafika TAK
architektura i urbanistyka TAK TAK
architektura wnętrz TAK TAK

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
architektura krajobrazu TAK TAK
budownictwo TAK TAK
gospodarka przestrzenna TAK TAK
inżynieria środowiska TAK TAK
ochrona środowiska TAK TAK

Wydział Elektryczny

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
elektronika i telekomunikacja TAK TAK
elektrotechnika TAK TAK
energetyka TAK

Wydział Informatyki

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Informatyka TAK TAK
matematyka TAK TAK

Wydział Mechaniczny

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Edukacja techniczno-informatyczna TAK
automatyka i robotyka TAK TAK
inżynieria biomedyczna TAK
mechanika i budowa maszyn TAK TAK
technika rolnicza i leśna TAK

Wydział Zarządzania

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Turystyka i Rekreacja TAK TAK
Zarządzanie TAK TAK
logistyka TAK
politologia TAK
zarządzanie i inżynieria produkcji TAK