Politechnika Częstochowska

Zdajesz maturę z matematyki bo MUSISZ?  ==> Zobacz Ekspresowy Kurs Maturalny <==  i przygotuj sie do matury nawet w 7 dni!

Kierunki studiów

Oferta dydaktyczna uczelni

Wydział Budownictwa

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
budownictwo TAK TAK

Wydział Elektryczny

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
elektronika i telekomunikacja TAK
elektrotechnika TAK TAK
informatyka TAK TAK

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
energetyka TAK
informatyka TAK TAK
inżynieria biomedyczna TAK
matematyka TAK TAK
mechanika i budowa maszyn TAK TAK
mechatronika TAK TAK

Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Fizyka techniczna TAK TAK
Inżynieria chemiczna i procesowa TAK
Recykling materiałów TAK
bezpieczeństwo i higiena pracy TAK
inżynieria bezpieczeństwa TAK
inżynieria biomedyczna TAK
inżynieria materiałowa TAK TAK
metalurgia TAK TAK
zarządzanie i inżynieria produkcji TAK TAK

Wydział Zarządzania

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Informatyka i ekonometria TAK
bezpieczeństwo i higiena pracy TAK
filologia TAK
finanse i rachunkowość TAK
gospodarka przestrzenna TAK
logistyka TAK TAK
zarządzanie TAK TAK
zarządzanie i inżynieria produkcji TAK TAK
zdrowie publiczne TAK

Wydział Inżynierii Środowiska i Biotechnologii

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
biotechnologia TAK
energetyka TAK TAK
inżynieria środowiska TAK TAK
ochrona środowiska TAK TAK