Politechnika Koszalińska

Zdajesz maturę z matematyki bo MUSISZ?  ==> Zobacz Ekspresowy Kurs Maturalny <==  i przygotuj sie do matury nawet w 7 dni!

Kierunki studiów

Oferta dydaktyczna uczelni

Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
budownictwo TAK TAK
geodezja i kartografia TAK
inżynieria środowiska TAK TAK
ochrona środowiska TAK

Wydział Elektroniki i Informatyki

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Edukacja techniczno-informatyczna TAK
Informatyka TAK TAK
elektronika i telekomunikacja TAK TAK

Wydział Mechaniczny

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
energetyka TAK TAK
mechanika i budowa maszyn TAK TAK
technika rolnicza i leśna TAK TAK
technologia żywności i żywienie człowieka TAK TAK
transport TAK TAK
zarządzanie i inżynieria produkcji TAK TAK

Wydział Nauk Ekonomicznych

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Ekonomia TAK TAK
Finanse i rachunkowość TAK
Zarządzanie TAK TAK
gospodarka przestrzenna TAK

Instytut Technologii i Edukacji

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
inżynieria biomedyczna TAK
inżynieria materiałowa TAK TAK
mechatronika TAK TAK
pedagogika TAK TAK

Instytut Neofilologii i Komunikacji Społecznej

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna TAK
Filologia Angielska TAK
Filologia germańska TAK

Instytut Polityki Społecznej i Stosunków Międzynarodowych

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
europeistyka TAK TAK

Instytut Wzornictwa

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Wzornictwo TAK TAK
architektura wnętrz TAK