Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Zdajesz maturę z matematyki bo MUSISZ?  ==> Zobacz Ekspresowy Kurs Maturalny <==  i przygotuj sie do matury nawet w 7 dni!

Kierunki studiów

Oferta dydaktyczna Politechniki Krakowskiej dla studentów I i II stopnia.

Wydział Architektury

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
architektura i urbanistyka TAK TAK
architektura krajobrazu TAK TAK

Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Fizyka techniczna TAK TAK
Informatyka TAK TAK
Nanotechnologie i nanomateriały TAK TAK
matematyka TAK TAK

Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Informatyka TAK
elektrotechnika TAK TAK
energetyka - kierunek międzywydziałowy TAK TAK

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Inżynieria chemiczna i procesowa TAK TAK
Nanotechnologie i nanomateriały - makrokierunek TAK TAK
biotechnologia TAK
technologia chemiczna TAK TAK

Wydział Inżynierii Lądowej

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
budownictwo TAK TAK
gospodarka przestrzenna - kierunek międzywydziałowy TAK
transport TAK TAK

Wydział Inżynierii Środowiska

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
budownictwo TAK
gospodarka przestrzenna - kierunek międzywydziałowy TAK
inżynieria środowiska TAK TAK
ochrona środowiska TAK

Wydział Mechaniczny

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Informatyka TAK
automatyka i robotyka TAK TAK
energetyka - kierunek międzywydziałowy TAK TAK
inżynieria bezpieczeństwa TAK
inżynieria biomedyczna TAK TAK
inżynieria materiałowa TAK TAK
mechanika i budowa maszyn TAK TAK
transport TAK TAK
zarządzanie i inżynieria produkcji TAK TAK

Warto przeczytać