Politechnika Łódzka

Zdajesz maturę z matematyki bo MUSISZ?  ==> Zobacz Ekspresowy Kurs Maturalny <==  i przygotuj sie do matury nawet w 7 dni!

Kierunki studiów

Oferta dydaktyczna uczelni

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
biotechnologia TAK TAK
ochrona środowiska TAK
technologia żywności i żywienie człowieka TAK TAK

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Budowncictwo TAK TAK
architektura i urbanistyka TAK TAK
architektura wnętrz TAK
inżynieria środowiska TAK TAK

Wydział Chemiczny

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Chemia budowlana TAK
Nanotechnologia TAK TAK
chemia TAK TAK
inżynieria materiałowa TAK TAK
ochrona środowiska TAK TAK
technologia chemiczna TAK TAK

Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Informatyka TAK TAK
automatyka i robotyka TAK TAK
elektronika i komunikacja TAK TAK
elektrotechnika TAK TAK
energetyka TAK TAK
inżynieria bezpieczeństwa pracy TAK
mechatronika TAK TAK
transport TAK TAK

Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Fizyka techniczna TAK TAK
Informatyka TAK TAK
matematyka TAK TAK

Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Inzynieria biochemiczna TAK
Inżynieria chemiczna i procesowa TAK TAK
inżynieria bezpieczeństwa pracy TAK
inżynieria środowiska TAK TAK

Wydział Mechaniczny

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
automatyka i robotyka TAK TAK
energetyka TAK TAK
inżynieria materiałowa TAK TAK
mechanika i budowa maszyn TAK TAK
mechatronika TAK TAK
transport TAK TAK
zarządzanie i inżynieria produkcji TAK TAK

Wydział Organizacji i Zarządzania

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Zarządzanie TAK TAK
europeistyka TAK
inżynieria bezpieczeństwa pracy TAK
zarządzanie i inżynieria produkcji TAK TAK

Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Edukacja techniczno-informatyczna TAK TAK
Wzornictwo TAK TAK
Włókiennictwo TAK TAK
inżynieria bezpieczeństwa pracy TAK
inżynieria materiałowa TAK TAK

Instytut Papiernictwa i Poligrafii

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Papiernictwo i poligrafia TAK TAK

Centrum Kształcenia Międzynarodowego

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Fizyka techniczna TAK
Informatyka TAK TAK
Inżynieria architektoniczna TAK
Zarządzanie TAK
biotechnologia TAK TAK
elektronika i telekomunikacja TAK TAK
inżynieria biomedyczna TAK
mechanika i budowa maszyn TAK
mechatronika TAK
zarządzanie i inżynieria produkcji TAK

Kolegium Gospodarki Przestrzennej

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
gospodarka przestrzenna TAK

Kolegium Logistyki

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
logistyka TAK

Kolegium Towaroznawstwa

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
towaroznawstwo TAK