Politechnika Opolska

Zdajesz maturę z matematyki bo MUSISZ?  ==> Zobacz Ekspresowy Kurs Maturalny <==  i przygotuj sie do matury nawet w 7 dni!

Kierunki studiów

Oferta dydaktyczna uczelni

Wydział Budownictwa

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
architektura i urbanistyka TAK
budownictwo TAK TAK

Wydział Mechaniczny

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Inżynieria chemiczna i procesowa TAK
energetyka TAK
inżynieria środowiska TAK TAK
mechanika i budowa maszyn TAK TAK
mechatronika TAK
technika rolnicza i leśna TAK TAK
technologia żywności i żywienie człowieka TAK

Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
fizjoterapia TAK TAK
turystyka i rekreacja TAK TAK
wychowanie fizyczne TAK TAK

Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
automatyka i robotyka TAK TAK
elektronika i telekomunikacja TAK
elektrotechnika TAK TAK
informatyka TAK TAK

Wydział Ekonomii i Zarządzania

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
administracja TAK
ekonomia TAK TAK
europeistyka TAK TAK
zarządzanie TAK

Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
inżynieria bezpieczeństwa TAK
logistyka TAK
zarządzanie i inżynieria produkcji TAK TAK