Politechnika Poznańska

Zdajesz maturę z matematyki bo MUSISZ?  ==> Zobacz Ekspresowy Kurs Maturalny <==  i przygotuj sie do matury nawet w 7 dni!

Kierunki studiów

Oferta dydaktyczna uczelni

Wydział Architektury

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych TAK
architektura i urbanistyka TAK TAK

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
budownictwo TAK TAK
inżynieria środowiska TAK TAK

Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
inżynieria biomedyczna TAK
inżynieria materiałowa TAK TAK
mechanika i budowa maszyn TAK TAK
mechatronika TAK TAK
zarządzanie i inżynieria produkcji TAK TAK

Wydział Elektroniki i Telekomunikacji

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Techniczne zastosowania internetu TAK
elektronika i telekomunikacja TAK TAK

Wydział Elektryczny

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Informatyka TAK TAK
automatyka i robotyka TAK TAK
elektrotechnika TAK TAK
energetyka TAK TAK
matematyka TAK TAK

Wydział Fizyki Technicznej

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Edukacja techniczno-informatyczna TAK
Fizyka techniczna TAK TAK

Wydział Maszyn Roboczych i Transportu

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
mechanika i budowa maszyn TAK TAK
transport TAK TAK

Wydział Technologii Chemicznej

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Inżynieria chemiczna i procesowa TAK TAK
Technologie ochrony środowiska TAK TAK
technologia chemiczna TAK TAK

Wydział Informatyki

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Bioinformatyka TAK TAK
Informatyka TAK TAK
automatyka i robotyka TAK TAK

Wydział Inżynierii Zarządzania

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Zarządzanie TAK TAK
inżynieria bezpieczeństwa TAK TAK
logistyka TAK TAK