Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Zdajesz maturę z matematyki bo MUSISZ?  ==> Zobacz Ekspresowy Kurs Maturalny <==  i przygotuj sie do matury nawet w 7 dni!

Kierunki studiów

Oferta dydaktyczna uczelni

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
architektura i urbanistyka TAK
budownictwo TAK TAK
inżynieria środowiska TAK TAK
ochrona środowiska TAK

Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
automatyka i robotyka TAK
inżynieria materiałowa TAK
lotnictwo i kosmonautyka TAK TAK
mechanika i budowa maszyn TAK TAK
mechatronika TAK
transport TAK
zarządzanie i inżynieria produkcji TAK TAK

Wydział Chemiczny

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Inżynieria chemiczna i procesowa TAK
biotechnologia TAK TAK
technologia chemiczna TAK TAK

Wydział Elektrotechniki i Informatyki

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Informatyka TAK TAK
automatyka i robotyka TAK
elektronika i telekomunikacja TAK TAK
elektrotechnika TAK TAK
energetyka TAK

Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Fizyka techniczna TAK TAK
matematyka TAK TAK

Wydział Zarządzania

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Finanse i rachunkowość TAK
Stosunki Międzynarodowe TAK
Zarządzanie TAK TAK
bezpieczeństwo wewnętrzne TAK
europeistyka TAK
logistyka TAK TAK