Politechnika Śląska

Zdajesz maturę z matematyki bo MUSISZ?  ==> Zobacz Ekspresowy Kurs Maturalny <==  i przygotuj sie do matury nawet w 7 dni!

Kierunki studiów

Oferta dydaktyczna uczelni

Wydział Mechaniczny Technologiczny

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Informatyka stosowana z komputerową nauką o materiałach TAK TAK
Nanotechnologia i technologie procesów materiałowych TAK TAK
automatyka i robotyka TAK TAK
inżynieria materiałowa TAK TAK
mechanika i budowa maszyn TAK TAK
mechatronika TAK TAK
zarządzanie i inżynieria produkcji TAK TAK

Wydział Architektury

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
architektura i urbanistyka TAK TAK
architektura wnętrz TAK TAK

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Informatyka TAK TAK
Teleinformatyka TAK TAK
automatyka i robotyka TAK TAK
biotechnologia TAK TAK
elektronika i telekomunikacja TAK TAK

Wydział Budownictwa

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
budownictwo TAK TAK

Wydział Chemiczny

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Inżynieria chemiczna i procesowa TAK TAK
Technologia i inżynieria chemiczna TAK TAK
biotechnologia TAK TAK
chemia TAK TAK
technologia chemiczna TAK TAK

Wydział Elektryczny

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Informatyka TAK
elektronika i telekomunikacja TAK TAK
elektrotechnika TAK TAK
mechatronika TAK TAK

Wydział Górnictwa i Geologii

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
górnictwo i geologia TAK TAK
inżynieria bezpieczeństwa TAK TAK

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
biotechnologia TAK TAK
energetyka TAK TAK
inżynieria bezpieczeństwa TAK
inżynieria środowiska TAK TAK
mechanika i budowa maszyn TAK TAK
ochrona środowiska TAK TAK

Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Informatyka przemysłowa TAK TAK
inżynieria materiałowa TAK TAK
metalurgia TAK TAK
zarządzanie i inżynieria produkcji TAK TAK

Wydział Matematyki Stosowanej

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Informatyka TAK
matematyka TAK TAK

Wydział Organizacji i Zarządzania

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Zarządzanie TAK TAK
administracja TAK
logistyka TAK
socjologia TAK TAK
zarządzanie i inżynieria produkcji TAK TAK

Wydział Transportu

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
transport TAK TAK

Wydział Inżynierii Biomedycznej

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
inżynieria biomedyczna TAK TAK

Kolegium Języków Obcych

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
filologia TAK