Politechnika Wrocławska

Zdajesz maturę z matematyki bo MUSISZ?  ==> Zobacz Ekspresowy Kurs Maturalny <==  i przygotuj sie do matury nawet w 7 dni!

Kierunki studiów

Oferta dydaktyczna uczelni

Wydział Architektury

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
architektura i urbanistyka TAK TAK
gospodarka przestrzenna TAK TAK

Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
budownictwo TAK TAK

Wydział Chemiczny

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Inżynieria chemiczna i procesowa TAK TAK
biotechnologia TAK TAK
chemia TAK TAK
inżynieria materiałowa TAK TAK
technologia chemiczna TAK TAK

Wydział Elektroniki

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Elektronika TAK TAK
Informatyka TAK TAK
Teleinformatyka TAK TAK
automatyka i robotyka TAK TAK
telekomunikacja TAK TAK

Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
elektronika i telekomunikacja TAK TAK
mechatronika TAK

Wydział Elektryczny

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
automatyka i robotyka TAK TAK
elektrotechnika TAK TAK
mechatronika TAK

Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
geodezja i kartografia TAK TAK
górnictwo i geologia inżynierska TAK TAK

Wydział Informatyki i Zarządzania

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Informatyka TAK TAK
Inżynieria systemów TAK TAK
Zarządzanie TAK TAK

Wydział Inżynierii Środowiska

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
inżynieria środowiska TAK TAK
ochrona środowiska TAK TAK

Wydział Mechaniczno-Energetyczny

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
energetyka TAK TAK
mechanika i budowa maszyn TAK TAK

Wydział Mechaniczny

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Automatyka i robotyka air TAK TAK
inżynieria biomedyczna TAK TAK
mechanika i budowa maszyn TAK TAK
mechatronika TAK TAK
transport TAK TAK
zarządzanie i inżynieria produkcji TAK TAK

Wydział Podstawowych Problemów Techniki

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Fizyka techniczna TAK TAK
Informatyka TAK TAK
Matematyka stosowana TAK
Optyka TAK TAK
fizyka TAK TAK
inżynieria biomedyczna TAK TAK
matematyka TAK TAK

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Jeleniej Górze

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Zarządzanie TAK
budownictwo TAK
elektronika i telekomunikacja TAK
inżynieria środowiska TAK
transport TAK

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Legnicy

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
budownictwo TAK
elektrotechnika TAK
górnictwo i geologia TAK
mechanika i budowa maszyn TAK

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Wałbrzychu

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
budownictwo TAK
inżynieria środowiska TAK
mechanika i budowa maszyn TAK