Uniwersytet Gdański

Zdajesz maturę z matematyki bo MUSISZ?  ==> Zobacz Ekspresowy Kurs Maturalny <==  i przygotuj sie do matury nawet w 7 dni!

Kierunki studiów

Oferta dydaktyczna uczelni

Wydział Biologii

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Neurobiologia TAK
Przyroda TAK
biologia TAK TAK

Wydział Chemii

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Agrochemia TAK
chemia TAK TAK
ochrona środowiska TAK TAK

Wydział Ekonomiczny

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Ekonomia TAK TAK
międzynarodowe stosunki gospodarcze TAK TAK

Wydział Filologiczny

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Amerykanistyka TAK TAK
Filologia Angielska TAK TAK
Filologia germańska TAK TAK
Filologia klasyczna TAK TAK
Filologia romańska TAK TAK
Filologia rosyjska TAK TAK
Lingwistyka stosowana TAK TAK
Logopedia TAK TAK
Rosjoznawstwo TAK TAK
Skandynawistyka TAK TAK
Slawistyka TAK TAK
Wiedza o teatrze TAK
filologia polska TAK TAK
kulturoznawstwo TAK TAK

Wydział Historyczny

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Etnologia TAK
Historia sztuki TAK TAK
Krajoznawstwo i turystyka historyczna TAK
Niemcoznawstwo TAK
Religioznawstwo TAK
archeologia TAK TAK
historia TAK TAK

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Bioinformatyka TAK
Fizyka medyczna TAK
Informatyka TAK TAK
fizyka TAK TAK
matematyka TAK TAK

Wydział Nauk Społecznych

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna TAK TAK
Pedagogika specjalna TAK TAK
filozofia TAK TAK
pedagogika TAK TAK
politologia TAK TAK
praca socjalna TAK
psychologia TAK TAK
socjologia TAK TAK

Wydział Oceanografii i Geografii

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
geografia TAK TAK
geologia TAK
gospodarka przestrzenna TAK TAK
oceanografia TAK TAK

Wydział Prawa i Administracji

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
administracja TAK TAK
prawo TAK TAK

Wydział Zarządzania

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Finanse i rachunkowość TAK TAK
Informatyka i ekonometria TAK TAK
Zarządzanie TAK TAK

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
biotechnologia TAK TAK