Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Zdajesz maturę z matematyki bo MUSISZ?  ==> Zobacz Ekspresowy Kurs Maturalny <==  i przygotuj sie do matury nawet w 7 dni!

Kierunki studiów

Oferta dydaktyczna Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Wydział Biologii

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
bioinformatyka TAK TAK
biologia TAK TAK
biotechnologia TAK TAK
ochrona środowiska TAK TAK

Wydział Chemii

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
chemia TAK TAK

Zamiejscowy ośrodek dydaktyczny w Kaliszu

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Filologia Angielska TAK TAK
filologia polska TAK TAK

Zamiejscowy ośrodek dydaktyczny - Kolegium Europejskie im. Jana Pawła II w Gnieźnie

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
europeistyka kulturowa TAK
historia TAK
kulturoznawstwo TAK TAK
pedagogika TAK
politologia TAK

Zamiejscowy ośrodek dydaktyczny w Pile

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna TAK
gospodarka wodna TAK
ochrona środowiska TAK
pedagogika TAK

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
bałkanistyka TAK TAK
Wiedza o teatrze TAK
filmoznawstwo i kultura mediów TAK TAK
filologia TAK TAK
filologia polska TAK TAK

Wydział Fizyki

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Biofizyka TAK TAK
Fizyka medyczna TAK
akustyka TAK TAK
Reżyseria dźwięku TAK
Techniczne zastosowania internetu TAK
astronomia TAK TAK
fizyka TAK TAK
optometria TAK

Wydział Historyczny

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Etnologia TAK TAK
Historia sztuki TAK TAK
Wschodoznawstwo TAK TAK
archeologia TAK TAK
historia TAK TAK
muzykologia TAK TAK

Wydział Matematyki i Informatyki

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Informatyka TAK TAK
matematyka TAK TAK

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Turystyka i Rekreacja TAK TAK
geografia TAK TAK
geoinformacja TAK
geologia TAK TAK
gospodarka przestrzenna TAK TAK

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna TAK TAK
Stosunki Międzynarodowe TAK TAK
bezpieczeństwo narodowe TAK
politologia TAK TAK

Wydział Nauk Społecznych

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Kognitywistyka TAK TAK
filozofia TAK TAK
kulturoznawstwo TAK TAK
praca socjalna TAK
psychologia TAK TAK
socjologia TAK TAK

Wydział Neofilologii

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Filologia Angielska TAK TAK
filologia TAK TAK

Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu (Wydział Zamiejscowy)

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych TAK TAK
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo TAK
edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej TAK TAK
ochrona dóbr kultury TAK
pedagogika TAK TAK

Wydział Prawa i Administracji

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Zarządzanie TAK TAK
administracja TAK TAK
europeistyka TAK TAK
prawo TAK TAK

Wydział Studiów Edukacyjnych

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Pedagogika specjalna TAK TAK
pedagogika TAK TAK

Wydział Teologiczny

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
teologia TAK TAK

Zamiejscowy ośrodek dydaktyczny w Słubicach

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
filologia TAK
filologia polska jako obca TAK TAK
gospodarka przestrzenna TAK
kulturoznawstwo TAK
ochrona środowiska TAK
politologia TAK
prawo TAK TAK