Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Zdajesz maturę z matematyki bo MUSISZ?  ==> Zobacz Ekspresowy Kurs Maturalny <==  i przygotuj sie do matury nawet w 7 dni!

Kierunki studiów

Oferta dydaktyczna uczelni

Studia Międzykierunkowe

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Zaawansowane materiały i nanotechnologia TAK TAK
Studia matematyczno-przyrodnicze TAK TAK
Międzywydziałowe indywidualne studia humanistyczne TAK TAK

Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Biofizyka TAK
biotechnologia TAK TAK
biochemia TAK TAK

Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Neurobiologia TAK TAK
biologia TAK TAK
biologia i geografia TAK TAK
geografia TAK TAK
geologia TAK TAK

Wydział Chemii

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
chemia TAK TAK
ochrona środowiska TAK TAK

Wydział Filologiczny

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
filologia TAK TAK
kulturoznawstwo TAK TAK

Wydział Filozoficzny

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Etyka TAK
Kognitywistyka TAK
Pedagogika specjalna TAK
Religioznawstwo TAK TAK
filozofia TAK TAK
kulturoznawstwo TAK TAK
pedagogika TAK TAK
psychologia TAK TAK
socjologia TAK TAK

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Biofizyka TAK TAK
Informatyka TAK TAK
astrofizyka i kosmologia TAK
astronomia TAK TAK
fizyka TAK TAK

Wydział Historyczny

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Etnologia TAK TAK
Historia sztuki TAK TAK
archeologia TAK TAK
historia TAK TAK
judaistyka TAK
kulturoznawstwo TAK TAK
muzykologia TAK TAK
ochrona dóbr kultury TAK

Wydział Lekarski

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Dietetyka TAK TAK
kierunek lekarsko-dentystyczny TAK TAK
kierunek lekarski TAK TAK

Wydział Matematyki i Informatyki

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Informatyka TAK TAK
informatyka analityczna TAK
matematyka TAK TAK
matematyka komputerowa TAK TAK

Wydział Nauk o Zdrowiu

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Elektroradiologia TAK
fizjoterapia TAK TAK
pielęgniarstwo TAK TAK
położnictwo TAK TAK
ratownictwo medyczne TAK TAK
zdrowie publiczne TAK TAK

Wydział Polonistyki

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Wiedza o teatrze TAK TAK
filologia polska TAK TAK
kulturoznawstwo TAK

Wydział Prawa i Administracji

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
administracja TAK TAK
prawo TAK TAK

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Amerykanistyka TAK
Stosunki Międzynarodowe TAK TAK
bezpieczeństwo narodowe TAK TAK
europeistyka TAK TAK
kulturoznawstwo TAK TAK
politologia TAK TAK

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna TAK TAK
Ekonomia TAK
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo TAK TAK
Polityka społeczna TAK TAK
Zarządzanie TAK TAK
filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach TAK TAK
kulturoznawstwo TAK TAK
psychologia TAK TAK
zarządzanie kulturą i mediami TAK TAK

Wydział Farmaceutyczny

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
analityka medyczna TAK TAK
farmacja TAK TAK
kosmetologia TAK

Uniwersyteckie Centrym Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
weterynaria TAK TAK