Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Zdajesz maturę z matematyki bo MUSISZ?  ==> Zobacz Ekspresowy Kurs Maturalny <==  i przygotuj sie do matury nawet w 7 dni!

Kierunki studiów

Oferta dydaktyczna uczelni

Wydział Humanistyczny

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo TAK TAK
Organizacja turystyki historycznej TAK
dziennikarstwo i komunikacja społeczna TAK
filologia TAK TAK
filologia polska TAK TAK
historia TAK TAK

Wydział Matematyczno - Przyrodniczy

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Fizyka techniczna TAK
Informatyka i ekonometria TAK
biologia TAK TAK
biotechnologia TAK
chemia TAK TAK
fizyka TAK TAK
geografia TAK TAK
informatyka TAK
matematyka TAK TAK
ochrona środowiska TAK TAK

Wydział Nauk o Zdrowiu

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
fizjoterapia TAK TAK
pielęgniarstwo TAK TAK
położnictwo TAK TAK
ratownictwo medyczne TAK
zdrowie publiczne TAK TAK

Wydział Pedagogiczny i Artystyczny

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych TAK TAK
Wzornictwo TAK
edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej TAK TAK
malarstwo TAK
pedagogika TAK TAK
praca socjalna TAK

Wydział Zarządzania i Administracji

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
administracja TAK
ekonomia TAK TAK
filozofia TAK
logistyka TAK
politologia TAK TAK
zarządzanie TAK TAK

Wydział Filologiczno-Historyczny - Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
filologia TAK
filologia polska TAK TAK
historia TAK TAK
stosunki międzynarodowe TAK TAK

Wydział Nauk Społecznych - Filia w Piotrkowie

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
bezpieczeństwo narodowe TAK
ekonomia TAK
pedagogika TAK TAK
zarządzanie TAK