Uniwersytet Łódzki

Zdajesz maturę z matematyki bo MUSISZ?  ==> Zobacz Ekspresowy Kurs Maturalny <==  i przygotuj sie do matury nawet w 7 dni!

Kierunki studiów

Oferta dydaktyczna uczelni

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Genetyka TAK
biologia TAK TAK
biotechnologia TAK TAK
mikrobiologia TAK TAK
ochrona środowiska TAK TAK

Wydział Chemii

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
chemia TAK TAK

Wydział Filologiczny

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo TAK TAK
Logopedia z audiologią TAK
Regionalistyka TAK
dziennikarstwo i komunikacja społeczna TAK TAK
filologia TAK TAK
filologia polska TAK TAK
kulturoznawstwo TAK TAK

Wydział Filozoficzno - Historyczny

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Etnologia TAK TAK
Historia sztuki TAK TAK
archeologia TAK TAK
filozofia TAK TAK
historia TAK TAK

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
fizyka TAK TAK
informatyka TAK TAK

Wydział Nauk Geograficznych

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Geomonitoring TAK
Studia regionalne TAK
geografia TAK TAK
geoinformacja TAK
gospodarka przestrzenna TAK TAK
turystyka i rekreacja TAK TAK

Wydział Nauk o Wychowaniu

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
pedagogika TAK TAK
psychologia TAK TAK

Wydział Prawa i Administracji

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Polityka społeczna TAK
Prawo podatkowe i rachunkowość TAK
administracja TAK TAK
prawo TAK TAK

Wydział Zarządzania

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Analiza i zarządzanie w biznesie TAK
Business management TAK
Finanse i inwestycje TAK
Marketing TAK
Prawo podatkowe i rachunkowość TAK
Rachunkowość TAK
Zarządzanie publiczne TAK
Zarządzanie zasobami ludzkimi TAK
finanse i rachunkowość TAK
gospodarka przestrzenna TAK TAK
logistyka TAK TAK
zarządzanie TAK TAK

Wydział Ekonomiczno - Socjologiczny

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Informatyka i ekonometria TAK TAK
Polityka społeczna TAK TAK
analityka gospodarcza TAK TAK
dziennikarstwo i komunikacja społeczna TAK TAK
ekonomia TAK TAK
europeistyka TAK TAK
finanse i rachunkowość TAK TAK
gospodarka przestrzenna TAK TAK
informatyka TAK TAK
logistyka TAK TAK
międzynarodowe stosunki gospodarcze TAK TAK
praca socjalna TAK TAK
socjologia TAK TAK

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Międzynarodowe studia kulturowe TAK TAK
politologia TAK TAK
stosunki międzynarodowe TAK TAK

Filia w Tomaszowie Mazowieckim

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
administracja TAK
leśnictwo TAK
turystyka i rekreacja TAK
zarządzanie TAK

Wydział Matematyki i Informatyki

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
informatyka TAK TAK
matematyka TAK TAK
Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Międzywydziałowe studia matematyczno-przyrodnicze TAK TAK