Uniwersytet Łódzki

Zdajesz maturę z matematyki bo MUSISZ?  ==> Zobacz Ekspresowy Kurs Maturalny <==  i przygotuj sie do matury nawet w 7 dni!

Kierunki studiów

Oferta dydaktyczna uczelni

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Genetyka TAK
biologia TAK TAK
biotechnologia TAK TAK
mikrobiologia TAK TAK
ochrona środowiska TAK TAK

Wydział Chemii

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
chemia TAK TAK

Wydział Filologiczny

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna TAK TAK
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo TAK TAK
Logopedia z audiologią TAK
Regionalistyka TAK
filologia TAK TAK
filologia polska TAK TAK
kulturoznawstwo TAK TAK

Wydział Filozoficzno - Historyczny

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Etnologia TAK TAK
Historia sztuki TAK TAK
archeologia TAK TAK
filozofia TAK TAK
historia TAK TAK

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Informatyka TAK TAK
fizyka TAK TAK

Wydział Nauk Geograficznych

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Geomonitoring TAK
Studia regionalne TAK
Turystyka i Rekreacja TAK TAK
geografia TAK TAK
geoinformacja TAK
gospodarka przestrzenna TAK TAK

Wydział Nauk o Wychowaniu

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
pedagogika TAK TAK
psychologia TAK TAK

Wydział Prawa i Administracji

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Polityka społeczna TAK
Prawo podatkowe i rachunkowość TAK
administracja TAK TAK
prawo TAK TAK

Wydział Zarządzania

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Analiza i zarządzanie w biznesie TAK
Business management TAK
Finanse i inwestycje TAK
Finanse i rachunkowość TAK
Marketing TAK
Prawo podatkowe i rachunkowość TAK
Rachunkowość TAK
Zarządzanie TAK TAK
Zarządzanie publiczne TAK
Zarządzanie zasobami ludzkimi TAK
gospodarka przestrzenna TAK TAK
logistyka TAK TAK

Wydział Ekonomiczno - Socjologiczny

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna TAK TAK
Ekonomia TAK TAK
Finanse i rachunkowość TAK TAK
Informatyka TAK TAK
Informatyka i ekonometria TAK TAK
Polityka społeczna TAK TAK
analityka gospodarcza TAK TAK
europeistyka TAK TAK
gospodarka przestrzenna TAK TAK
logistyka TAK TAK
międzynarodowe stosunki gospodarcze TAK TAK
praca socjalna TAK TAK
socjologia TAK TAK

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Międzynarodowe studia kulturowe TAK TAK
Stosunki Międzynarodowe TAK TAK
politologia TAK TAK

Filia w Tomaszowie Mazowieckim

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Turystyka i Rekreacja TAK
Zarządzanie TAK
administracja TAK
leśnictwo TAK

Wydział Matematyki i Informatyki

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Informatyka TAK TAK
matematyka TAK TAK
Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Międzywydziałowe studia matematyczno-przyrodnicze TAK TAK