Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

LAST MINUTE HELP - MATURA USTNA ANGIELSKI!  ==> Kurs Online - arkusze CKE z opracowaniami  <==  i przygotuj sie do matury nawet w 7 godzin!

Kierunki studiów

Oferta dydaktyczna uczelni

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
biologia TAK TAK
biotechnologia TAK TAK
ochrona środowiska TAK TAK

Wydział Chemii

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Chemia kosmetyczna TAK
chemia TAK TAK

Collegium Medicum UMK im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Wydział Lekarski

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
biotechnologia TAK TAK
kierunek lekarski TAK TAK

Collegium Medicum UMK im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Wydział Farmaceutyczny

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
analityka medyczna TAK TAK
farmacja TAK TAK
kosmetologia TAK TAK

Collegium Medicum UMK im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Wydział Nauk o Zdrowiu

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Audiofonologia TAK
Elektroradiologia TAK
dietetyka TAK TAK
fizjoterapia TAK TAK
pielęgniarstwo TAK TAK
położnictwo TAK TAK
ratownictwo medyczne TAK
zdrowie publiczne TAK TAK

Wydział Filologiczny

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
filologia TAK TAK
filologia polska TAK TAK
kulturoznawstwo TAK TAK

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Fizyka techniczna TAK TAK
Informatyka stosowana TAK TAK
astronomia TAK TAK
automatyka i robotyka TAK
fizyka TAK TAK

Wydział Humanistyczny

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Kognitywistyka TAK TAK
Polityka społeczna TAK
Religioznawstwo TAK
filozofia TAK TAK
socjologia TAK TAK

Wydział Matematyki i Informatyki

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
informatyka TAK TAK
matematyka TAK TAK

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
ekonomia TAK TAK
finanse i rachunkowość TAK TAK
zarządzanie TAK TAK

Wydział Nauk Historycznych

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją TAK TAK
Etnologia TAK TAK
Historia sztuki TAK TAK
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo TAK TAK
Wojskoznawstwo TAK
archeologia TAK TAK
historia TAK TAK

Wydział Nauk Pedagogicznych

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Pedagogika specjalna TAK
pedagogika TAK TAK
praca socjalna TAK

Wydział Nauk o Ziemi

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
geografia TAK TAK

Wydział Politologii i Stosunków Międzynarodowych

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Polityka publiczna TAK
Studia wschodnie TAK
bezpieczeństwo wewnętrzne TAK
dziennikarstwo i komunikacja społeczna TAK TAK
politologia TAK TAK
stosunki międzynarodowe TAK TAK

Wydział Prawa i Administracji

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Administracja i zarządzanie TAK TAK
Europeistyka z filologią włoską TAK TAK
administracja TAK TAK
europeistyka TAK TAK
prawo TAK TAK

Wydział Sztuk Pięknych

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych TAK TAK
Konserwacja i restauracja dzieł sztuki TAK TAK
Krytyka artystyczna TAK
Rzeźba TAK TAK
grafika TAK TAK
malarstwo TAK TAK
ochrona dóbr kultury TAK TAK

Wydział Teologii

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Nauki o rodzinie TAK TAK
teologia TAK TAK

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Studia prowadzone w Grudziądzu

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
europeistyka TAK
geografia TAK
pielęgniarstwo TAK
ratownictwo medyczne TAK
zarządzanie TAK
Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Materiały współczesnych technologii TAK
Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne TAK
matematyka i ekonomia TAK TAK

Warto przeczytać