Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Zdajesz maturę z matematyki bo MUSISZ?  ==> Zobacz Ekspresowy Kurs Maturalny <==  i przygotuj sie do matury nawet w 7 dni!

Kierunki studiów

Poniżej pełna oferta kierunków studiów.

Studia Międzywydziałowe

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
architektura krajobrazu TAK
biotechnologia TAK TAK

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
biologia TAK TAK
rybactwo TAK TAK
zootechnika TAK TAK

Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Zarządzania i inżynieria produkcji TAK TAK
technika rolnicza i leśna TAK TAK

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
geodezja i kartografia TAK TAK
gospodarka przestrzenna TAK
inżynieria i gospodarka wodna TAK TAK
inżynieria środowiska TAK TAK

Wydział Leśny

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
leśnictwo TAK TAK

Wydział Ogrodniczy

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
ogrodnictwo TAK TAK

Wydział Rolniczo - Ekonomiczny

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Ekonomia TAK TAK
Zarządzanie TAK
ochrona środowiska TAK TAK
rolnictwo TAK TAK

Wydział Technologii Żywności

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
technologia żywności i żywienie człowieka TAK TAK

Wydział Towaroznawstwo

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
towaroznawstwo TAK
Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami TAK