Uniwersytet Rzeszowski

Zdajesz maturę z matematyki bo MUSISZ?  ==> Zobacz Ekspresowy Kurs Maturalny <==  i przygotuj sie do matury nawet w 7 dni!

Kierunki studiów

Oferta dydaktyczna uczelni

Międzywydziałowy Instytut Filozofii

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
filozofia TAK TAK

Wydział Biologiczno - Rolniczy

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
architektura krajobrazu TAK TAK
biologia TAK TAK
ochrona środowiska TAK TAK
rolnictwo TAK TAK
technologia żywności i żywienie człowieka TAK TAK

Wydział Ekonomii

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Ekonomia TAK TAK

Wydział Filologiczny

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
filologia TAK TAK
filologia polska TAK TAK

Wydział Matematyczno - Przyrodniczy

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Edukacja techniczno-informatyczna TAK TAK
Fizyka techniczna TAK TAK
Informatyka TAK TAK
fizyka TAK TAK
inżynieria bezpieczeństwa TAK
inżynieria materiałowa TAK
matematyka TAK TAK
mechatronika TAK

Wydział Medyczny

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Dietetyka TAK
fizjoterapia TAK TAK
pielęgniarstwo TAK TAK
położnictwo TAK TAK
ratownictwo medyczne TAK
zdrowie publiczne TAK TAK

Wydział Pedagogiczno - Artystyczny

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Nauki o rodzinie TAK
edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej TAK TAK
pedagogika TAK TAK

Wydział Prawa i Administracji

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
administracja TAK
europeistyka TAK TAK
prawo TAK TAK

Wydział Socjologiczno - Historyczny

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
archeologia TAK TAK
historia TAK TAK
kulturoznawstwo TAK TAK
politologia TAK TAK
praca socjalna TAK
socjologia TAK TAK

Wydział Sztuki

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych TAK TAK
Grafika TAK TAK

Wydział Wychowania Fizycznego

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Turystyka i Rekreacja TAK TAK
wychowanie fizyczne TAK TAK

Pozawydziałowy Zamiejscowy Instytut Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
biotechnologia TAK TAK