Uniwersytet Śląski w Katowicach

Zdajesz maturę z matematyki bo MUSISZ?  ==> Zobacz Ekspresowy Kurs Maturalny <==  i przygotuj sie do matury nawet w 7 dni!

Kierunki studiów

Oferta dydaktyczna uczelni

Wydział Artystyczny

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych TAK TAK
Grafika TAK TAK
Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej TAK
edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej TAK TAK

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
biologia TAK TAK
biotechnologia TAK TAK
ochrona środowiska TAK TAK

Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Etnologia TAK TAK
pedagogika TAK

Wydział Filologiczny

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Filologia Angielska TAK TAK
Filologia germańska TAK TAK
Filologia klasyczna TAK TAK
Filologia słowiańska TAK TAK
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo TAK TAK
Komunikacja promocyjna i kryzysowa TAK
filologia TAK TAK
filologia polska TAK TAK
kulturoznawstwo TAK TAK

Wydział Informatyki i Nauk o Materiałach

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Edukacja techniczno-informatyczna TAK TAK
Informatyka TAK TAK
inżynieria biomedyczna TAK
inżynieria materiałowa TAK TAK
mechatronika TAK

Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Biofizyka TAK
Ekonofizyka TAK TAK
Fizyka medyczna TAK TAK
Fizyka techniczna TAK
Informatyka TAK
chemia TAK TAK
fizyka TAK TAK
matematyka TAK TAK
technologia chemiczna TAK

Wydział Nauk o Ziemi

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Geofizyka TAK TAK
geografia TAK TAK
geologia TAK TAK

Wydział Nauk Społecznych

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Doradztwo filozoficzne i coaching TAK
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna TAK TAK
Historia sztuki TAK
historia TAK TAK
politologia TAK TAK
praca socjalna TAK
socjologia TAK TAK

Wydział Pedagogiki i Psychologii

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
pedagogika TAK TAK
psychologia TAK TAK

Wydział Prawa i Administracji

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
administracja TAK TAK
prawo TAK TAK

Wydział Radia i Telewizji im. K. Kieślowskiego

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia TAK TAK
organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej TAK TAK
reżyseria TAK TAK

Wydział Teologiczny

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Nauki o rodzinie TAK TAK
teologia TAK TAK

Szkoła Zarządzania

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Zarządzanie TAK

Ośrodek Dydaktyczny w Rybniku

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
filologia polska TAK
filozofia TAK
historia TAK
politologia TAK
socjologia TAK

Międzynarodowa Szkoła Nauk Politycznych

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
politologia TAK
Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne TAK TAK
Międzywydziałowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze TAK

Warto przeczytać