Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Zdajesz maturę z matematyki bo MUSISZ?  ==> Zobacz Ekspresowy Kurs Maturalny <==  i przygotuj sie do matury nawet w 7 dni!

Kierunki studiów

Oferta dydaktyczna uczelni

Wydział Ekonomiczny

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
administracja TAK TAK
ekonomia TAK TAK
towaroznawstwo TAK TAK

Wydział Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Wzornictwo TAK
kosmetologia TAK
technologia chemiczna TAK TAK
zarządzanie i inżynieria produkcji TAK

Wydział Mechaniczny

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
energetyka TAK
logistyka TAK
mechanika i budowa maszyn TAK TAK

Wydział Sztuki

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych TAK TAK
architektura wnętrz TAK
grafika TAK
malarstwo TAK

Wydział Transportu i Elektrotechniki

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
elektronika i telekomunikacja TAK
elektrotechnika TAK TAK
transport TAK TAK
turystyka i rekreacja TAK

Wydział Informatyki i Matematyki

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Edukacja techniczno-informatyczna TAK TAK
informatyka TAK
matematyka TAK TAK

Wydział Filologiczno-Pedagogiczny

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
filologia TAK TAK
filologia polska TAK
pedagogika TAK

Wydział Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
fizjoterapia TAK TAK
pielęgniarstwo TAK
wychowanie fizyczne TAK