Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Zdajesz maturę z matematyki bo MUSISZ?  ==> Zobacz Ekspresowy Kurs Maturalny <==  i przygotuj sie do matury nawet w 7 dni!

Kierunki studiów

Oferta dydaktyczna uczelni

Wydział Bioinżynierii Zwierząt

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
bioinżynieria produkcji żywności TAK
zootechnika TAK TAK

Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
geodezja i kartografia TAK TAK
gospodarka przestrzenna TAK TAK

Wydział Humanistyczny

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna TAK TAK
Stosunki Międzynarodowe TAK TAK
filologia TAK TAK
filologia polska TAK TAK
filozofia TAK TAK
historia TAK TAK

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
architektura krajobrazu TAK TAK
leśnictwo TAK
ochrona środowiska TAK TAK
ogrodnictwo TAK TAK
rolnictwo TAK TAK

Wydział Matematyki i Informatyki

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Fizyka techniczna TAK
Informatyka TAK TAK
matematyka TAK TAK

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
weterynaria TAK TAK

Wydział Nauk Ekonomicznych

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Ekonomia TAK TAK
Zarządzania i inżynieria produkcji TAK
Zarządzanie TAK TAK

Wydział Nauk Medycznych

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Dietetyka TAK
kierunek lekarski TAK TAK
pielęgniarstwo TAK TAK
ratownictwo medyczne TAK

Wydział Nauk Społecznych

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Pedagogika specjalna TAK
bezpieczeństwo narodowe TAK
pedagogika TAK TAK
politologia TAK TAK
praca socjalna TAK
socjologia TAK

Wydział Nauk Technicznych

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Edukacja techniczno-informatyczna TAK
budownictwo TAK TAK
energetyka TAK
inżynieria bezpieczeństwa TAK
mechanika i budowa maszyn TAK TAK
mechatronika TAK
technika rolnicza i leśna TAK TAK

Wydział Nauki o Żywności

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Gastronomia - sztuka kulinarna TAK
Inżynieria chemiczna i procesowa TAK
technologia żywności i żywienie człowieka TAK TAK
towaroznawstwo TAK TAK

Wydział Prawa i Administracji

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
administracja TAK TAK
bezpieczeństwo wewnętrzne TAK TAK
prawo TAK TAK

Wydział Teologii

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Nauki o rodzinie TAK TAK
Prawo kanoniczne TAK TAK
teologia TAK TAK

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Ełku

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
mechanika i budowa maszyn TAK
pedagogika TAK

Wydział Biologii i Biotechnologii

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
biologia TAK TAK
biotechnologia TAK TAK

Wydział Nauk o Środowisku

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Akwakultura i bezpieczeństwo żywności TAK
Turystyka i Rekreacja TAK
inżynieria środowiska TAK TAK
ochrona środowiska TAK TAK
rybactwo TAK TAK

Wydział Sztuki

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych TAK TAK
edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej TAK TAK

Warto przeczytać