Uniwersytet Warszawski

Zdajesz maturę z matematyki bo MUSISZ?  ==> Zobacz Ekspresowy Kurs Maturalny <==  i przygotuj sie do matury nawet w 7 dni!

Kierunki studiów

Oferta dydaktyczna uczelni

Centrum Europejskie

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
europeistyka TAK TAK

Wydział Biologii

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Biotechnologia medyczna TAK
Ochrona przyrody TAK
Zarządzanie środowiskiem TAK
biologia TAK TAK
biotechnologia TAK TAK

Wydział Chemii

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Energetyka i chemia jądrowa TAK TAK
chemia TAK TAK

Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna TAK TAK
Logistyka mediów TAK
Nauki o rodzinie TAK TAK
Polityka społeczna TAK TAK
Stosunki Międzynarodowe TAK TAK
Studia euroazjatyckie TAK
bezpieczeństwo wewnętrzne TAK TAK
europeistyka TAK TAK
politologia TAK TAK

Wydział Filozofii i Socjologii

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Kognitywistyka TAK
filozofia TAK TAK
socjologia TAK TAK

Wydział Fizyki

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Inżynieria nanostruktur TAK
Zastosowania fizyki w biologii i medycynie TAK TAK
astronomia TAK TAK
fizyka TAK TAK

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
geografia TAK TAK
gospodarka przestrzenna TAK TAK

Wydział Geologii

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
geologia TAK TAK

Wydział Historyczny

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Etnologia i antropologia kulturowa TAK TAK
Historia sztuki TAK TAK
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo TAK TAK
archeologia TAK TAK
historia TAK TAK
muzykologia TAK TAK

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Bioinformatyka i biologia systemów TAK TAK
Informatyka TAK TAK
matematyka TAK TAK

Wydział Nauk Ekonomicznych

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Ekonomia TAK TAK
Finanse, inwestycje i rachunkowość TAK TAK
Informatyka i ekonometria TAK TAK
Międzykierunkowe studia ekonomiczno-matematyczne TAK
Międzykierunkowe studia ekonomiczno-menedżerskie TAK

Wydział Neofilologii

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Filologia ugrofińska TAK TAK
Filologia Angielska TAK TAK
Filologia germańska - germanistyka TAK TAK
Filologia iberyjska TAK
Filologia romańska TAK TAK
Filologia włoska TAK TAK

Wydział Orientalistyczny

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Orientalistyka - afrykanistyka TAK TAK
Orientalistyka - arabistyka TAK TAK
Orientalistyka - hebraistyka TAK TAK
Orientalistyka - indologia TAK TAK
Orientalistyka - iranistyka TAK TAK
Orientalistyka - japonistyka TAK TAK
Orientalistyka - koreanistyka TAK
Kultura wschodu starożytnego, asyriologia i hetytologia TAK
Orientalistyka - mongolistyka i tybetologia TAK TAK
Orientalistyka - sinologia TAK TAK
Orientalistyka - turkologia TAK TAK
Studia wschodnie TAK TAK
kulturoznawstwo TAK TAK

Wydział Pedagogiczny

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Andragogika TAK TAK
Pedagogika małego dziecka TAK
Pedagogika nauczycielska TAK
Pedagogika specjalna i edukacja społeczna TAK
Pedagogika społeczno-wychowawcza TAK
pedagogika TAK

Wydział Polonistyki

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Filologia - bałtystyka TAK TAK
Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie TAK TAK
Logopedia TAK TAK
Slawistyka TAK TAK
filologia polska TAK TAK
Kulturoznawstwo - wiedza o kulturze TAK TAK

Wydział Prawa i Administracji

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
administracja TAK TAK
prawo TAK TAK

Wydział Psychologii

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
psychologia TAK TAK

Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Kryminologia TAK
Profilaktyka społeczna i resocjalizacja TAK TAK
praca socjalna TAK
socjologia stosowana i antropologia społeczna TAK TAK

Wydział Zarządzania

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Finanse, rachunkowość i ubezpieczenia TAK TAK
Zarządzanie TAK TAK
Zarządzanie międzynarodowe TAK

Wydział Lingwistyki Stosowanej

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Etnofilologia mniejszościowa TAK TAK
Filologia - filologia białoruska TAK TAK
Filologia rosyjska TAK TAK
Lingwistyka stosowana TAK TAK
Ukrainistyka TAK TAK
Kulturoznawstwo Europy Środkowo - Wschodniej TAK TAK

Instytut Ameryk i Europy

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Kulturoznawstwo Ameryki Łacińskiej i Karaibów TAK
Studia amerykanistyczne TAK TAK
gospodarka przestrzenna TAK TAK

Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Międzywydziałowe studia matematyczno-przyrodnicze TAK TAK

Wydział "Artes Liberales"

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Artes Liberales TAK TAK
Filologia nowogrecka TAK
Kulturoznawstwo - cywilizacja śródziemnomorska TAK TAK

Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Nauczanie językow obcych TAK

Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Samorząd terytorialny i polityka regionalna TAK TAK

Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne TAK TAK

Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
ochrona środowiska TAK TAK