Uniwersytet Wrocławski

Zdajesz maturę z matematyki bo MUSISZ?  ==> Zobacz Ekspresowy Kurs Maturalny <==  i przygotuj sie do matury nawet w 7 dni!

Kierunki studiów

Oferta dydaktyczna uczelni

Wydział Biotechnologii

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
biotechnologia TAK TAK

Wydział Chemii

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
chemia TAK TAK

Wydział Filologiczny

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna TAK TAK
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo TAK TAK
Komunikacja wizerunkowa TAK TAK
filologia TAK TAK
filologia polska TAK TAK

Wydział Fizyki i Astronomii

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Fizyka techniczna TAK TAK
fizyka TAK TAK

Wydział Matematyki i Informatyki

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Informatyka TAK TAK
matematyka TAK TAK

Wydział Nauk Biologicznych

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
biologia TAK TAK

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Etnologia TAK TAK
Historia sztuki TAK TAK
archeologia TAK TAK
historia TAK TAK
kulturoznawstwo TAK TAK
muzykologia TAK TAK
pedagogika TAK TAK
psychologia TAK TAK

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
geografia TAK TAK
geologia TAK TAK

Wydział Nauk Społecznych

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Dyplomacja europejska TAK TAK
Socjologia techniki i ekologii TAK TAK
Stosunki Międzynarodowe TAK TAK
bezpieczeństwo narodowe TAK
europeistyka TAK TAK
filozofia TAK TAK
politologia TAK TAK
praca socjalna TAK TAK
socjologia TAK TAK

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Ekonomia TAK TAK
administracja TAK TAK
prawo TAK TAK

Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
judaistyka TAK TAK

Międzywydziałowe Studium Ochrony Środowiska

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
ochrona środowiska TAK TAK