Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie

Zdajesz maturę z matematyki bo MUSISZ?  ==> Zobacz Ekspresowy Kurs Maturalny <==  i przygotuj sie do matury nawet w 7 dni!

O uczelni

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie została powołana w 2002 roku.

Uczelnia prowadzi studia I i II stopnia na kierunkach:

 • administracja,
 • pedagogika,
 • zarządzanie,
 • bezpieczeństwo wewnętrzne
 • ochrona środowiska (studia inżynierskie).

Studenci otrzymują wykształcenie na najwyższym poziomie z wykorzystaniem nowoczesnych technik edukacyjnych. Wirtualny dziekanat czy studia online w postaci platformy e-learningowej to tutaj standard!

Prócz studiów I i II stopnia WSGE oferuje szeroki wachlarz studiów podyplomowych. Wszystkie osoby, które chcą się rozwijać i podnieść swoje wykształcenie mogą wybrać jeden z poniższych kierunków:

 • Socjoterapia
 • Edukacja dla bezpieczeństwa
 • Administracja i prawo UE
 • Terapia pedagogiczna
 • Zamówienia publiczne
 • Zarządzanie oświatą
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Przygotowanie do pracy z trudną młodzieżą
 • Specjalista ds. bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni
 • Gospodarka odpadami

WSGE oferują swoim studentom wiele programów międzynarodowych dzięki, którym mogą oni zdobyć nowe doświadczenie i zobaczyć jak wyglądają studia na innych uczelniach w europie. Najpopularniejszy wśród studentów program LLP Erasmum pozwala studentom na spedzenie jednego lub dwóch semestrów poza granicami naszego kraju, gdzie poznają oni kulturę, język oraz nawiązują bardzo wiele nowych znajomości.

Uczelnia oferuje również zaplecze socjalne w postaci stypendiów lub losowych zapomóg. Dodatkowo dla najlepszych studentów przyznawane są stypendia za wyniki w nauce i sporcie.