Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

Zdajesz maturę z matematyki bo MUSISZ?  ==> Zobacz Ekspresowy Kurs Maturalny <==  i przygotuj sie do matury nawet w 7 dni!

Kierunki studiów

Oferta dydaktyczna uczelni

Instytut Administracyjno-Ekonomiczny

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
administracja TAK
ekonomia TAK

Instytut Humanistyczny

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
filologia TAK
filologia polska TAK TAK

Instytut Matematyczno-Przyrodniczy

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
chemia TAK
matematyka TAK
ochrona środowiska TAK

Instytut Ochrony Zdrowia

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
fizjoterapia TAK
pielęgniarstwo TAK
wychowanie fizyczne TAK

Instytut Politechniczny

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
elektronika i telekomunikacja TAK
elektrotechnika TAK
informatyka TAK
inżynieria materiałowa TAK