Zdajesz maturę z matmy bo MUSISZ? → Ekspresowy Kurs Maturalny z Matematyki. Zapisz się DZISIAJ

Matura z geografii 2015

Tagi: testy, rozwiązania, arkusze maturalne, studia

Geografia zależy zarówno do nauk przyrodniczych, jak i społeczno-ekonomicznych. Wyróżniamy kilka działów, które w określonym obszarze występują na maturze z geografii, takich jak: geografia fizyczna (zajmująca się środowiskiem przyrodniczym i jego cechami), geografia społeczno-ekonomiczna (mówiąca o aspektach działalności człowieka, przestrzennych strukturach życia społecznego i gospodarczego oraz poszczególnych działach gospodarki) oraz geografia regionalna (zajmująca się kompleksowym opisem środowiska geograficznego regionów).

Matura z geografii - wymagania

Wymagania egzaminacyjne są podzielone na trzy obszary: wiadomości i rozumienie, korzystanie z informacji oraz tworzenie informacji. Arkusze maturalne z geografii zawierają zadania, które mają po pierwsze zweryfikować czy zdający zna fakty, rozumie i stosuje pojęcia, prawidłowości i teorie oraz przedstawia i wyjaśnia zdarzenia, zjawiska i procesy dotyczące geografii.

Po drugie czy wykorzystuje i przetwarza informacje do rozwiązywania zadań praktycznych z geografii. Po trzecie czy zdający umie scharakteryzować, ocenić i rozwiązać problemy w różnych skalach przestrzennych i czasowych.

Studia po maturze z geografii

Zdana matura z geografii otwiera furtkę na kierunki ekonomiczne i przyrodnicze. Popularne są geodezja, geologia, budownictwo, stosunki międzynarodowe, czy też turystyka i rekreacja.

Statystyki dotyczące matury z geografii

  • Geografia była najchętniej wybieranym przedmiotem dodatkowym w roku 2011.
  • Około 30% więcej zdających wybrało arkusze maturalne z geografii na poziomie podstawowym.
  • Średni wynik z poziomu podstawowego wyniósł 43,1%, a z poziomu rozszerzonego 49,4%.
  • Poziom podstawowy najlepiej wypadł w OKE Jaworzno, a rozszerzony w OKE Warszawa.  

 

Dla maturzystyKursy maturalne z geografii

Arkusze maturalne z geografii

Zobacz wszystkie(55) arkusze maturalne z geografii

Zobacz wszystkie(55) arkusze maturalne z geografii

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz: