Uniwersytet w Białymstoku

Zdajesz maturę z matematyki bo MUSISZ?  ==> Zobacz Ekspresowy Kurs Maturalny <==  i przygotuj sie do matury nawet w 7 dni!

Kierunki studiów

Oferta dydaktyczna uczelni

Wydział Biologiczno-Chemiczny

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
biologia TAK TAK
chemia TAK TAK
ochrona środowiska TAK TAK

Wydział Ekonomii i Zarządzania

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
ekonomia TAK TAK
międzynarodowe stosunki gospodarcze TAK TAK
zarządzanie TAK TAK

Wydział Filologiczny

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo TAK
filologia TAK TAK
filologia polska TAK TAK
kulturoznawstwo TAK TAK

Wydział Fizyki

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
fizyka TAK TAK

Wydział Historyczno-Socjologiczny

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
filozofia TAK TAK
historia TAK TAK
socjologia TAK TAK
stosunki międzynarodowe TAK TAK

Wydział Matematyki i Informatyki

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Edukacja techniczno-informatyczna TAK
Informatyka i ekonometria TAK
Matematyka finansowa TAK TAK
informatyka TAK TAK
matematyka TAK TAK

Wydział Pedagogiki i Psychologii

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Polityka społeczna TAK
praca socjalna TAK

Wydział Prawa

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
administracja TAK TAK
bezpieczeństwo narodowe TAK TAK
europeistyka TAK TAK
prawo TAK TAK

Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
ekonomia TAK
informatyka TAK