Uniwersytet w Białymstoku

BLACK WEEKEND - RABATY 50%!  ==> Zobacz KURSY MATURALNE w okazyjnej cenie! <==  Tylko do poniedziałku do 23:59

Kierunki studiów

Oferta dydaktyczna uczelni

Wydział Biologiczno-Chemiczny

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
biologia TAK TAK
chemia TAK TAK
ochrona środowiska TAK TAK

Wydział Ekonomii i Zarządzania

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Ekonomia TAK TAK
Zarządzanie TAK TAK
międzynarodowe stosunki gospodarcze TAK TAK

Wydział Filologiczny

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo TAK
filologia TAK TAK
filologia polska TAK TAK
kulturoznawstwo TAK TAK

Wydział Fizyki

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
fizyka TAK TAK

Wydział Historyczno-Socjologiczny

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Stosunki Międzynarodowe TAK TAK
filozofia TAK TAK
historia TAK TAK
socjologia TAK TAK

Wydział Matematyki i Informatyki

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Edukacja techniczno-informatyczna TAK
Informatyka TAK TAK
Informatyka i ekonometria TAK
Matematyka finansowa TAK TAK
matematyka TAK TAK

Wydział Pedagogiki i Psychologii

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Polityka społeczna TAK
praca socjalna TAK

Wydział Prawa

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
administracja TAK TAK
bezpieczeństwo narodowe TAK TAK
europeistyka TAK TAK
prawo TAK TAK

Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Ekonomia TAK
Informatyka TAK