Akademia Morska w Szczecinie

Zdajesz maturę z matematyki bo MUSISZ?  ==> Zobacz Ekspresowy Kurs Maturalny <==  i przygotuj sie do matury nawet w 7 dni!

Kierunki studiów

Oferta dydaktyczna uczelni

Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
logistyka TAK
transport TAK TAK
zarządzanie i inżynieria produkcji TAK TAK

Wydział Mechaniczny

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
mechanika i budowa maszyn TAK TAK
mechatronika TAK

Wydział Nawigacyjny

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Informatyka TAK
geodezja i kartografia TAK
nawigacja TAK TAK
transport TAK