Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku

Zdajesz maturę z matematyki bo MUSISZ?  ==> Zobacz Ekspresowy Kurs Maturalny <==  i przygotuj sie do matury nawet w 7 dni!

Kierunki studiów

Oferta dydaktyczna uczelni

Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica - Filia w Wyszkowie

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Informatyka TAK
Zarządzanie TAK
administracja TAK
pedagogika TAK
pielęgniarstwo TAK

Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica - Filia w Iławie

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
administracja TAK
pedagogika TAK

Wydział Administracji

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
administracja TAK TAK

Wydział Bezpieczeństwa Narodowego

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
bezpieczeństwo narodowe TAK

Wydział Informatyki

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Informatyka TAK

Wydział Pedagogiczny

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
pedagogika TAK TAK
praca socjalna TAK

Wydział Politologii i Stosunków Międzynarodowych

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
politologia TAK

Wydział Wychowania Fizycznego

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
pielęgniarstwo TAK
wychowanie fizyczne TAK

Wydział Zarządzania

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Zarządzanie TAK TAK