Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Zdajesz maturę z matematyki bo MUSISZ?  ==> Zobacz Ekspresowy Kurs Maturalny <==  i przygotuj sie do matury nawet w 7 dni!

Kierunki studiów

Oferta dydaktyczna uczelni

Wydział Ekonomii

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Gospodarka i zarządzanie publiczne TAK TAK
ekonomia TAK TAK
gospodarka przestrzenna TAK TAK
logistyka TAK
międzynarodowe stosunki gospodarcze TAK TAK

Wydział Finansów i Ubezpieczeń

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia TAK TAK
finanse i rachunkowość TAK TAK

Wydział Informatyki i Komunikacji

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Informatyka i ekonometria TAK TAK
dziennikarstwo i komunikacja społeczna TAK
informatyka TAK

Wydział Naukowo Dydaktyczny w Bielsku

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia TAK TAK
Gospodarka turystyczna TAK
finanse i rachunkowość TAK TAK

Wydział Naukowo Dydaktyczny w Rybniku

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia TAK TAK
Gospodarka i zarządzanie publiczne TAK TAK
ekonomia TAK TAK
finanse i rachunkowość TAK TAK
gospodarka przestrzenna TAK TAK
logistyka TAK
zarządzanie TAK TAK

Wydział Zarządzania

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Gospodarka turystyczna TAK
International Business TAK TAK
analityka gospodarcza TAK TAK
logistyka TAK TAK
międzynarodowe stosunki gospodarcze TAK TAK
zarządzanie TAK TAK