Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Zdajesz maturę z matematyki bo MUSISZ?  ==> Zobacz Ekspresowy Kurs Maturalny <==  i przygotuj sie do matury nawet w 7 dni!

Kierunki studiów

Oferta kierunków studiów na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.

Wydział Filologiczny

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo TAK TAK
filologia TAK TAK
filologia polska TAK TAK

Wydział Geograficzno-Biologiczny

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
biologia TAK TAK
chemia TAK
geografia TAK TAK
gospodarka przestrzenna TAK
ochrona środowiska TAK
turystyka i rekreacja TAK

Wydział Humanistyczny

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
administracja TAK
filozofia TAK TAK
historia TAK TAK
politologia TAK TAK
socjologia TAK
stosunki międzynarodowe TAK TAK

Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Edukacja techniczno-informatyczna TAK TAK
fizyka TAK TAK
informatyka TAK
matematyka TAK TAK

Wydział Pedagogiczny

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Pedagogika specjalna TAK TAK
bezpieczeństwo narodowe TAK
pedagogika TAK TAK
praca socjalna TAK

Wydział Sztuki

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
edukacja artystyczna TAK TAK
Wzornictwo TAK
grafika TAK
malarstwo TAK TAK

Kolegium Uniwersytetu Pedagogicznego w Tarnowie

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Edukacja techniczno-informatyczna TAK
politologia TAK