Uniwersytet Szczeciński

Zdajesz maturę z matematyki bo MUSISZ?  ==> Zobacz Ekspresowy Kurs Maturalny <==  i przygotuj sie do matury nawet w 7 dni!

Kierunki studiów

Oferta dydaktyczna uczelni

Studia prowadzone łącznie

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Turystyka i Rekreacja TAK TAK

Wydział Biologii

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
biologia TAK TAK
biotechnologia TAK TAK
mikrobiologia TAK
ochrona środowiska TAK TAK

Wydział Filologiczny

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna TAK
filologia TAK TAK
filologia polska TAK TAK
kulturoznawstwo TAK TAK

Wydział Humanistyczny

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Etnologia TAK TAK
Mediacja międzykulturowa TAK
Pedagogika specjalna TAK
Polityka społeczna TAK
Stosunki Międzynarodowe TAK TAK
archeologia TAK TAK
bezpieczeństwo narodowe TAK
bezpieczeństwo wewnętrzne TAK
europeistyka TAK TAK
filozofia TAK TAK
historia TAK TAK
pedagogika TAK TAK
politologia TAK TAK
praca socjalna TAK
psychologia TAK TAK
socjologia TAK TAK

Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
wychowanie fizyczne TAK TAK
zdrowie publiczne TAK

Wydział Matematyczno Fizyczny

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
fizyka TAK TAK
matematyka TAK TAK

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Ekonomia TAK TAK
Finanse i rachunkowość TAK TAK
informatyka i ekonometria TAK TAK
Zarządzanie TAK TAK
analityka gospodarcza TAK
zarządzanie i inżynieria produkcji TAK

Wydział Nauk o Ziemi

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Turystyka i Rekreacja TAK TAK
geografia TAK TAK
gospodarka przestrzenna TAK
oceanografia TAK

Wydział Prawa i Administracji

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
administracja TAK TAK
prawo TAK TAK

Wydział Teologiczny

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem TAK
Nauki o rodzinie TAK TAK
teologia TAK TAK

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Ekonomia TAK TAK
Finanse i rachunkowość TAK TAK
Zarządzanie TAK TAK
logistyka TAK TAK

Zamiejscowy Wydział Ekonomii w Wałczu

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Ekonomia TAK