WSEI - Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Zdajesz maturę z matematyki bo MUSISZ?  ==> Zobacz Ekspresowy Kurs Maturalny <==  i przygotuj sie do matury nawet w 7 dni!

Kierunki studiów

Kierunki studiów jakie możesz studiować WSEI

Wydział Administracji

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
administracja TAK TAK
bezpieczeństwo wewnętrzne TAK

Wydział Ekonomii

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
ekonomia TAK TAK
zarządzanie TAK

Wydział Pedagogiki i Psychologii

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
pedagogika TAK TAK
pielęgniarstwo TAK
praca socjalna TAK
psychologia TAK TAK
zdrowie publiczne TAK

Wydział Transportu i Informatyki

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
informatyka TAK
mechanika i budowa maszyn TAK
transport TAK TAK