Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Zdajesz maturę z matematyki bo MUSISZ?  ==> Zobacz Ekspresowy Kurs Maturalny <==  i przygotuj sie do matury nawet w 7 dni!

Kierunki studiów

Kierunki studiów na Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu.

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Finanse i rachunkowość TAK TAK
informatyka i ekonometria TAK
Stosunki Międzynarodowe TAK
Zarządzanie TAK TAK
administracja TAK
logistyka TAK