Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

Zdajesz maturę z matematyki bo MUSISZ?  ==> Zobacz Ekspresowy Kurs Maturalny <==  i przygotuj sie do matury nawet w 7 dni!

Kierunki studiów

Oferta dydaktyczna uczelni

Wydział Menedżerski

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Zarządzanie TAK TAK
zarządzanie i inżynieria produkcji TAK

Wydział Nauk Społecznych

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Stosunki Międzynarodowe TAK TAK
europeistyka TAK
pedagogika TAK TAK
politologia TAK

Wydział Prawa i Administracji

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
administracja TAK TAK
prawo TAK TAK

Wydział Informatyki Stosowanej i Technik Bezpieczeństwa

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Informatyka TAK
bezpieczeństwo narodowe TAK