Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Zdajesz maturę z matematyki bo MUSISZ?  ==> Zobacz Ekspresowy Kurs Maturalny <==  i przygotuj sie do matury nawet w 7 dni!

Kierunki studiów

Oferta dydaktyczna uczelni

Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
bioinformatyka TAK
biologia TAK TAK
biotechnologia TAK TAK
zootechnika TAK TAK

Wydział Budownictwa i Architektury

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Wzornictwo TAK
architektura i urbanistyka TAK TAK
budownictwo TAK TAK
inżynieria środowiska TAK TAK

Wydział Ekonomiczny

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Ekonomia TAK TAK
Turystyka i Rekreacja TAK
Zarządzanie TAK

Wydział Elektryczny

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
teleinformatyka TAK
automatyka i robotyka TAK TAK
elektronika i telekomunikacja TAK TAK
elektrotechnika TAK TAK

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Architerktura krajobrazu TAK TAK
technika rolnicza i leśna TAK TAK
gospodarka przestrzenna TAK TAK
ochrona środowiska TAK TAK
gospodarka odpadami i rekultywacja terenów TAK
ogrodnictwo TAK TAK
rolnictwo TAK TAK

Wydział nauki o żywności i rybactwa

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Eksploatacja mórz i oceanów TAK
mikrobiologia stosowana TAK
rybactwo TAK TAK
technologia żywności i żywienie człowieka TAK TAK
towaroznawstwo TAK TAK

Wydział informatyki

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Informatyka TAK TAK
zarządzanie i inżynieria produkcji TAK TAK

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
energetyka TAK
inżynieria materiałowa TAK TAK
mechanika i budowa maszyn TAK TAK
mechatronika TAK
transport TAK
zarządzanie i inżynieria produkcji TAK TAK

Wydział Techniki Morskiej i Transportu

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Budowa jachtów TAK
inżynieria bezpieczeństwa TAK
jachting TAK
oceanotechnika TAK TAK
transport TAK TAK

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Inżynieria chemiczna i procesowa TAK TAK
Nanotechnologia TAK TAK
ochrona środowiska TAK TAK
technologia chemiczna TAK TAK