Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II

LAST MINUTE HELP - MATURA USTNA ANGIELSKI!  ==> Kurs Online - arkusze CKE z opracowaniami  <==  i przygotuj sie do matury nawet w 7 godzin!

Kierunki studiów

Oferta dydaktyczna uczelni

Wydział Filozofii

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Etyka TAK TAK
Naukoznawstwo TAK TAK
Przyrodoznawstwo i filozofia przyrody TAK TAK
Retoryka stosowana TAK
filozofia TAK TAK
kulturoznawstwo TAK TAK

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
architektura krajobrazu TAK TAK
biotechnologia TAK TAK
gospodarka przestrzenna TAK
informatyka TAK TAK
matematyka TAK TAK
ochrona środowiska TAK TAK

Wydział Nauk Humanistycznych

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Edytorstwo - nowość TAK
Filologia - sinologia TAK
Filologia angielska TAK TAK
Filologia germańska TAK TAK
Filologia klasyczna TAK TAK
Filologia niderlandzka TAK TAK
Filologia romańska TAK TAK
Filologia słowiańska TAK TAK
Historia sztuki TAK TAK
Krajoznawstwo i turystyka kulturowa TAK
Wiedza o teatrze TAK
filologia polska TAK TAK
historia TAK TAK

Wydział Nauk Społecznych

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
dziennikarstwo i komunikacja społeczna TAK TAK
ekonomia TAK TAK
pedagogika TAK TAK
politologia TAK TAK
psychologia TAK TAK
socjologia TAK TAK
zarządzanie TAK

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Prawo kanoniczne TAK TAK
administracja TAK TAK
europeistyka TAK TAK
prawo TAK TAK

Wydział Teologii

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Kultury i religie Bliskiego Wschodu TAK
Mediteranistyka TAK
Muzyka kościelna TAK
Nauki o rodzinie TAK TAK
Religioznawstwo TAK
Ruthenica TAK
muzykologia TAK TAK
praca socjalna TAK
teologia TAK TAK

Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Etnologia TAK
archeologia TAK
ekonomia TAK
prawo TAK TAK
stosunki międzynarodowe TAK TAK

Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
inżynieria środowiska TAK TAK
pedagogika TAK TAK
praca socjalna TAK
socjologia TAK TAK

Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
ekonomia TAK TAK
prawo TAK TAK

Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne TAK TAK