Politechnika Lubelska

Kierunki studiów

Pełna lista kierunków na Politechnice Lubelskiej.

Wydział Elektrotechniki i Informatyki

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
elektrotechnika TAK TAK
informatyka TAK TAK
mechatronika TAK

Wydział Inżynierii Środowiska

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Fizyka techniczna TAK
inżynieria środowiska TAK TAK
ochrona środowiska TAK

Wydział Mechaniczny

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
inżynieria biomedyczna TAK
inżynieria materiałowa TAK TAK
mechanika i budowa maszyn TAK TAK
mechatronika TAK
transport TAK TAK
zarządzanie i inżynieria produkcji TAK TAK

Wydział Podstaw Techniki

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Edukacja techniczno-informatyczna TAK TAK
matematyka TAK TAK

Wydział Zarządzania

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Zarządzania i inżynieria produkcji TAK TAK
zarządzanie TAK TAK

Wydział Budownictwa i Architektury

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
architektura i urbanistyka TAK TAK
budownictwo TAK TAK