Politechnika Świetokrzyska w Kielcach

LAST MINUTE HELP - MATURA USTNA ANGIELSKI!  ==> Kurs Online - arkusze CKE z opracowaniami  <==  i przygotuj sie do matury nawet w 7 godzin!

Kierunki studiów

Oferta dydaktyczna Politechniki Świętokrzyskiej.

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
architektura i urbanistyka TAK TAK
budownictwo TAK TAK
geodezja i kartografia TAK
inżynieria środowiska TAK TAK

Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
elektronika i telekomunikacja TAK
elektrotechnika TAK TAK
energetyka TAK
informatyka TAK TAK

Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
automatyka i robotyka TAK TAK
inżynieria bezpieczeństwa TAK
mechanika i budowa maszyn TAK TAK
transport TAK TAK

Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Edukacja techniczno-informatyczna TAK
ekonomia TAK TAK
logistyka TAK
zarządzanie i inżynieria produkcji TAK TAK