Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Zdajesz maturę z matematyki bo MUSISZ?  ==> Zobacz Ekspresowy Kurs Maturalny <==  i przygotuj sie do matury nawet w 7 dni!

Kierunki studiów

Oferta dydaktyczna uczelni

Studia międzywydziałowe

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Dietetyka TAK

Wydział Humanistyczny

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Stosunki Międzynarodowe TAK
bezpieczeństwo narodowe TAK TAK
filologia TAK
filologia polska TAK TAK
historia TAK TAK
pedagogika TAK TAK
politologia TAK TAK

Wydział Przyrodniczy

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
bioinżynieria produkcji żywności TAK
Turystyka i Rekreacja TAK
biologia TAK TAK
gospodarka przestrzenna TAK
rolnictwo TAK TAK
zootechnika TAK TAK

Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Zarządzanie TAK TAK
administracja TAK TAK
logistyka TAK

Wydział Nauk Ścisłych

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Informatyka TAK TAK
chemia TAK TAK
fizyka TAK
matematyka TAK TAK