Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Zdajesz maturę z matematyki bo MUSISZ?  ==> Zobacz Ekspresowy Kurs Maturalny <==  i przygotuj sie do matury nawet w 7 dni!

Kierunki studiów

Oferta dydaktyczna uczelni

Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Informatyka i agroinżynieria TAK TAK
Techinika rolicza i leśna TAK TAK
biotechnologia TAK TAK
ochrona środowiska TAK TAK
rolnictwo TAK TAK

Wydział Leśny

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
leśnictwo TAK TAK

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Turystyka i Rekreacja TAK TAK
biologia TAK TAK
weterynaria TAK TAK
zootechnika TAK TAK

Wydział Technologii Drewna

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Technologia drewna TAK TAK

Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
architektura krajobrazu TAK TAK
ogrodnictwo TAK TAK

Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Dietetyka TAK TAK
technologia żywności i żywienie człowieka TAK TAK
towaroznawstwo TAK

Wydział Melioracji i Inżynierii Środowiska

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
gospodarka przestrzenna TAK
inżynieria środowiska TAK TAK

Wydział Ekonomiczno-Społeczny

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Ekonomia TAK TAK
Finanse i rachunkowość TAK
Polityka społeczna TAK

Zamiejscowy Ośrodek w Miliczu

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
leśnictwo TAK