Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

BLACK WEEKEND - RABATY 50%!  ==> Zobacz KURSY MATURALNE w okazyjnej cenie! <==  Tylko do poniedziałku do 23:59

Kierunki studiów

Oferta dydaktyczna uczelni

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
architektura i urbanistyka TAK TAK
architektura wnętrz TAK
budownictwo TAK TAK
inżynieria środowiska TAK TAK
transport TAK

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Bioinżynieria w produkcji zwierzęcej TAK
Ogrody zoologiczne i zwierzęta amatorskie TAK
ochrona środowiska TAK TAK
zootechnika TAK TAK

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
inżynieria materiałowa TAK
technologia chemiczna TAK TAK

Wydział Telekomunikacji i Elektrotechniki

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Teleinformatyka TAK
elektronika i telekomunikacja TAK TAK
elektrotechnika TAK TAK

Wydział Zarządzania

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Zarzdzanie TAK TAK
Zarządzanie i inżyniernia produkcji TAK

Wydział Inżynierii Mechanicznej

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Inżynieria odnawialnych źródeł energii TAK
Mechaniczna inzynieria tworzyw TAK
Techinika rolicza i leśna TAK
Wzornictwo TAK
inżynieria biomedyczna TAK
mechanika i budowa maszyn TAK TAK
transport TAK

Wydział Rolnictwa i Biotechnologii

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Agrochemia TAK
architektura krajobrazu TAK
biotechnologia TAK TAK
rolnictwo TAK TAK

Instytut Matematyki i Fizyki

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Fizyka techniczna TAK TAK
Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
technologia żywności i żywienie człowieka TAK

Warto przeczytać